LA ZORRITA ASTUTA

 

 

 

 

Personajes

 

LA ZORRITA

EL GUARDABOSQUES

EL ZORRO

EL CAZADOR FURTIVO

LA ESPOSA DEL GUARDABOSQUES


EL MAESTRO

EL SACERDOTE

Soprano

Barítono

Soprano

Bajo

Mezzosoprano


Tenor

Bajo

 

 

La acción se desarrolla en una pequeńa aldea rodeada de bosques, en un tiempo y lugar indeterminados.

  

 

 1. DĚJSTVÍ


Předehra

(
Černý, suchý žleb. Odpolední letní slunce. V
pozadí jeviště doupě jezevcovo. Jezevec vystrkuje
z doupěte hlavu, kouří z dlouhé dýmky. Mušky
krouží okolo (balet). – Modrá vážka (balet). –
Modrá vážka i mušky uletí. Jezevec zaleze. Badger
mizí do své jeskyně. Ranger přichází s pistolí přes
rameno pufování a lapal po dechu)

1, Obraz 

REVÍRNÍK
Dostaneme bóřku.
Spolehnu si na chviličku.
Panímámě řeknu,
že jsme čekali na poberty!
Uvěří, však je dobrák ženská.
Jak ráno po svatební noci je tady.
Také jsem byl tak zmatrovaný!
A ty moje flinto,
kamarádko moja,
pojď na moje staré myslivecké srdce!
Nebrbleš, netrápíš,
semka patříš. 

(Usíná.)

CVRČEK
Kmotřenka, zakoncertovala si také.

KOBYLKA
Jen nebude-li kmotříčkovi vadit,
že si potrpím na starodávné trýle.

(Průměrný komáří Tipsy
tance kolem Ranger spí)

KOMÁR
(podnapilý)
Sakva, sakva, sakulajda!

SKOKÁNEK
(chytá komára)
Brekete! Brekete!

KOMÁR
Co chceš, klučisko cizé?

SKOKÁNEK
Brekete!

KOMÁR
Sakva, zavři ju!

SKOKÁNEK
Brekete!

KOMÁR
Kdes byl, když hřmělo?

(Uteče.)

MALINKÁ BYSTROUŠKA
(vběhne a zarazí se při pohledu na Skokánka)
Mami! Mami! Co je to? Jí se to?

(Skokánek zděšeně uskočí a padne
Revírníkovi zrovna na nos)

REVÍRNÍK
Set sakra pes! Potvora studená!

(Rozhlíží se a spatří malou Bystroušku. Vynoří
svou dravčí tvář z houští a jako šelma polapí
Bystroušku)

Tož ty tak? Kujone!

BYSTROUŠKA
Mami, mami!

REVÍRNÍK
(vyzdvihne ji jako psa za
límec a prohlíží si ji vítězně)
Cha, cha, cha, cha! 

BYSTROUŠKA
Mami, mami!

REVÍRNÍK
Podržíme si tě hezky,
ať z tebe mají děcka radost!

(Vezme Bystroušku pod paží a odchází.)

BYSTROUŠKA
Mami, mami!

REVÍRNÍK
(z dálky)
Cha, cha, cha, cha!

(Modrá vážka přiletí a hledá marně Bystroušku)

2. Obraz

(
Na dvoře jezerské myslivny.
Odpolední slunce. Podzim)

REVÍRNÍK
To čučíš, Lapáku?

REVÍRNÍKOVÁ
Donesl’s jen s tím blechy!

(Nalévá do misky mléka)

Jenom blechy!

(Oba zajdou do myslivny.)

BYSTROUŠKA
(mlsá a kňučí)
Ou, ou! Ou, ou!

LAPÁK
Nenaříkej tolik!

BYSTROUŠKA
Ou, ou!

LAPÁK
Což můj osamělý život!
Což trýzeň mého
srdce v měsících lásky,
v únoru, březnu?
Ou! Oddal jsem se umění.
Večer zpívám smutné písně,
sám si je skládám.
Ale za to mne
dědek spráská.
Ou! Zpívám a přece nevím,
co je láska?

BYSTROUŠKA
Já taky nemám
zkušenosti v milování.
Ale ledacos jsem
vyslechla od špačků, kteří
hnízdili nad naším doupětem.
Co chvíle docházelo u nich k hádkám,
pračkám.
Vyčítali si hrozné věci nemravné a neslušné,
že starý špaček, nestydatý záletník,
provádí nepřístojnosti v koruně buku.
A jednou,
v sobotu po výplatě,
zakročil krkavec s ostřížem
a zle je spořádal.
Ostatně mladí špačci nebyli lepší starých.
Jeden měl hříšný poměr s kukačkou.
Naučil se zanášet do cizího hnízda.
Jiný byl nucen platit strace
po kopečku ořechů lískových.
A dcera špačkova nepohledná,
ušubraná,
měla známost s mladým havranem.

(Lapák chytne Bystroušku za prut)

BYSTROUŠKA
(povalí Lapáka)
Nestydo psí! 

PEPÍK
(vběhne s Frantíkem na dvůr)
Že nevíš, co máme?
Máme lišku.

FRANTÍK
Kóše?

(Lehtá Bystroušku pod nosem.)

BYSTROUŠKA
(zlostně)
Co pak jsem já –
co pak jsem já ňáké pes, jak Lapák!
Klučisko ušmórané! 

FRANTÍK
Slyšíš, jak vrčí?

BYSTROUŠKA
Přestaň! Přestaň!

FRANTÍK
Teď oběma ščagélkami!

BYSTROUŠKA
Jen hni!

FRANTÍK
Včil na ňu!

BYSTROUŠKA
Udeřil’s,
poteče krív!

(Vrhne se na Pepíka.)

PEPÍK
Bú! Bú! Ona mě užrala lýtko.
Ona mne sežere!

BYSTROUŠKA
Zdrhé!

(Klopýtne)

FRANTÍK
Chyťte ju! Už ji mám!

PEPÍK
Bú, bú! Bú, bú!

REVÍRNÍKOVÁ
(vyběhne z domu)
Ty, táto! Já ti tu lišku vykopu!
Smrdí to a zavazí
a co škody nadělá! 

PEPÍK
(Prohlíží kalhoty)
Bú!

REVÍRNÍK
Tož ji uvážeme!

(Uvazuje Bystroušku.)

Krátká přestávka

BYSTROUŠKA
Ou, ou.

(Revírník s Revírníkovou a Pepíkem zajdou do
stavení. Frantík se vytratí. Lapák zaleze do
předsíně. Dvorek se vyprázdní. Setmí se.
Bystrouščin dívčí zjev. Bystrouška pláče ze spánku)

A, a!

(Svítání. Bystrouščin liščí zjev)

LAPÁK
Mělas dělat podlivá mně.
Mělas neutíkat!
Nevylizovat míse! 

KOHOUT
Dívéte se, jak je člověk spravedlivé!
Honila nás slečna liška
a včil neví kudy kam?
To proto, že nesnáší
vajíčka, že ve hnízdě nesedá!
Snášéte, pracujte a já vám pomožu!

SLÍPKY
My pracujem, snášíme.
My pracujem, snášíme.

CHOCHOLKA
Trrr-p! Trrr-p! Trrr-p!

SLÍPKY
My snášíme, pracujem!
My snášíme, pracujem!

CHOCHOLKA
Trp, však zasloužíš! 

KOHOUT
Jen snášéte, já pomožu! 

BYSTROUŠKA
Hleďte, sestry, jakého máte vůdce!
Chce vás pro svoje choutky,
za to bere žold od člověka.

(lísavě)

Družičky! Sestřičky! Odstraňte staré vlády!
Stvořte nový svět, kde budete rovným
dílem sdílet radosti a štěstí.

SLÍPKY
Bez kohóta? Bez kohóta?

BYSTROUŠKA
Nač vám třeba kohouta?
Nejlepší zrnko sezobe sám, a do čeho
se mu nechce, na to si vás zavolá.

KOHOUT
Tlama hladová!
Slibuje odstranit člověka,
aby nás sama sežrala.

SLÍPKY
(šíření)
Vida! Vida!

BYSTROUŠKA
Než bych já se dívala na vaši zaostalost –

(vyhrabuje si na smetišti jámu)

to se raději za živa pohřbím!

(zahrabuje se)

CHOCHOLKA
Zbabělče, podivé se, je-li už mrtvá?

(Slípky se zvědavě sbíhají. Bystrouška náhle
schvátí kohouta a dáví slípku za slípkou)

CHOCHOLKA
Kokodák! Kokodák!

REVÍRNÍKOVÁ
(div nepadne do mdlob)
Ou? Ou? Ou? 

BYSTROUŠKA
Chachachacha! 

REVÍRNÍKOVÁ
Ó, bestio! – Ty sloto jedna!
To mám za to,
že jsem svého starého blázna uposlechla! 

CHOCHOLKA
(odkazující na do kohout)
Kde jeho něžnosti!
Z čistých vajíček kuřátka nevysedím. 

REVÍRNÍKOVÁ
Mohl být z tebe štuc.
Počkej, počkej, ó bestio!
Jestli tě nevykopu! Ó bestio!

BYSTROUŠKA
(vyskočí, rozhodne se utéci)
Teď nebo nikdy!

(trhá se na provaze) 

REVÍRNÍKOVÁ
(do revírník)
Starej, zastřel ju!

BYSTROUŠKA
Nebojím se tě,
kdybys byl stokrát tolké! 

REVÍRNÍK
Já tě uderím na hlavu.

BYSTROUŠKA
Nebo já tebe!

(Překousne provaz, povalí Revírníka a utíká do lesa)2. DĚJSTVÍ


3. obraz

(
Les. Doupě jezevcovo. Pozdní odpoledne)

BYSTROUŠKA
(dívá se Jezevci do doupěte)
Ach!

JEZEVEC
Kdopak to tu vřéská?

BYSTROUŠKA
Já, já, milostpane!

JEZEVEC
Ty sloto žebrácká, blechatá!
Já ti povím!
Přestaneš čučet!

BYSTROUŠKA
Che, che, che, che!
Povídé si, beztak máš jazyk líné!
Podívéte se, valí se tu jak milostpán!

LESNÍ HAVĚŤ
S řečó se potíš! Jak milostpán!

BYSTROUŠKA
Dům má, že by se tam vešli tři a
chudákovi vynadá, že se
chce jen podívat. 

HAVĚŤ
Milostpán!

BYSTROUŠKA
Leží jak kráva v lóce.

JEZEVEC
Já ti dám chlámať
tuté před našima –

(přetáhne Bystroušku)

už hébé, nebo tě dám dochtorovi.
Ať ti zažaluje k sódu!

BYSTROUŠKA
(nadzdvihne sukni)
Tu toť! Gambáču shnilé, syrovče syrové!
Co mne mlátíš?
Zavazím ti, špinavče špinavé,
že mne klučeš!
Les je tak velký a vzpomene si milostpán,
že nikdo nesmí okolová
oken! Já bych tě měla dát k sódu!
Ale kdo by se s tebou mazal!

HAVĚŤ
Gambáču shnilé, syrovče syrové!
Co ju mlátíš? Zavazí ti,
špinavče špinavé! Les je tak velký
a nikdo nesmí okolová
oken! Dé ho k sódu!

BYSTROUŠKA
(nadzdvihne oháňku)
Tu máš něco ženskýho,
abys věděl, že su uznalá.

JEZEVEC
(vyjde z doupěte, rozhorleně)
Ó, jak jsem mravně rozhořčen!
Opustím nevděčné stádo.

(Vykročí s dýmkou pod paží do lesa. Bystrouška
vítězoslavně vklouzne do opuštěného doupěte.)

4. obraz

(
V hospodě „U Pásků“. U stolu
Rechtor s Revírníkem hrají karty)

FARÁŘ
(s tvářností jezevcovou vchází s dýmkou)
Ano, ve Stráni bude daleko lépe!

REVÍRNÍK
Ój, důstojné! Ó,
důstojné, budeme mít slavné oddavky.
Myslím, že si rechtořisko nějaká osedlala. 

FARÁŘ
Non des mulieri corpus tuum!

REVÍRNÍK
Ty poťóchlenče,
řekni, máš-li jakou!
Však já to z tebe dostanu.
Bývalo, bývalo,
dávno už není, tobě jen,
Verunko, chtělo se bdění,
na světě tratí se všecko a mění,
modřín se zelenal, květen
byl kdysi,
Verunka zestárla, modřín je lysý.
Kterak jí nyní as po létech říká? 

RECHTOR
(vyčítavě)
Pane fořte!

REVÍRNÍK
Mlčí, když potká ho,
mlčí, když potká ho, Veronika.

RECHTOR
Páni fořti mívají neštěstí horší.
Slyšel jsem, že jste si
donesl lišku domů. Jak se vám vydařila?

REVÍRNÍK
(dopálen)
Dejte mi s ní pokoj!
Ta mne potvora dostala!
Rád jsem se bestie splel!
Lepší nemyslet! Zrovna jak člověk!
Jak začne kaňkovat, tož zhlópne.
Všimněte si toť Rechtora.
Není to módré člověk?
A včil místo vám maže eso mně.
Ha, he... O, Rechtore, kantore, hlópneš.

FARÁŘ
Non des mulieri corpus tuum!

REVÍRNÍK
Čerta rozumím! Kdyby to byla
aspoň myslivecká latina.

FARÁŘ
Tož česky:
„Nedáš ženě těla svého“. 

REVÍRNÍK
Baže, včil už ne.

(Nadzvedá šosy Rechtorovi.)

Či říkáte této ostrývce tělo?
Kostrbaté jak louč. 

RECHTOR
Bodejť byste nežďárali.
Kohout zpívá, čas domů jít.

(Platí a odchází z hospody.)

S Bohem!

REVÍRNÍK
Set sakra pes! Nech kohóta kohótem!
Pro jednoho Petr Krista zradil.
 
PÁSEK
(šeptá Faráři do ucha)
Důstojné! Důstojné,
máte čas už dát se na cestu.

FARÁŘ
(rychle bere klobouk a odchází)
Nač vzpomínáte! 

REVÍRNÍK
(podnapile)
Domů? Pro ten šňupec tvého spaní?
Ó, Rechtore, Jidáši!
Zdá se mi, že přece prodáš své staré kosti ženské,
misto židovi? Pravíš, že ne?

(k Páskovi)

„V potu tváře jísti budeš
chléb svůj.“ Ale o pití ani muk! Že ne! Kdyby byl
Hospodin udělal aspoň zmínečku, že píti
budem s bázní a třesením.
Pravíš, že ne? Proto, pane Pásek, ještě jednu!
Že ne?

PÁSEK
Ale s tou liškou, to si ještě vzpomenete na nás.

REVÍRNÍK
Do hroma, nemám co vzpomínat!
Utekla! Utekla a je! Já
ji hledat nebudu.
Zůstávejte s pánem bohem.

5. obraz

(
Les, cestička do vrchu, podél
plot s kvetoucí slunečnicí. Noc) 


RECHTOR
(vykračuje k cestičce)
Buďto mám těžiště pohyblivé,
nebo se točí země od východu k západu.
Cosi dnes není v pořádku.
Bylo mi třeba nocovat v hospodě u cizích lidí?
Bylo mi třeba nespat, když spí celý svět!
Potřebuji já hledat cestu vę tmě domů?
A být rád, že si nevyvrtnu nohu nebo ruku?

(Zastaví se.)

Zatracená cesta, zas ji vybral déšť!
Kdybych neměl hole či opory vůbec,
domů bych se nedostal.
Dvě nohy a hůl to jsou tři opěrní bodové.
Těmito třemi body
mám nejpravidelnější stojatost.
No, zkusím to bez hole.

(Smýkne sebou a upadne.)

Mordié!

(Bystrouska vběhne za slunečnici)

RECHTOR
(se udiveně zadívá na slunečnici)
Staccato! Flažioleto!

(Van větru, slunečnice se zatřese
tajemně, pozvedne oči úžasem)

Ó, ó, Terynko! Kdybych byl věděl,
že vás tu potkám, byl
bych dávno opustil obžerníky oba.
Vy mne milujete?

(Záhadné zjevení kroutí hlavou)

Ó, promluvte! Já vás návidím už léta letoucí,
můj osud je ve vašich rukou a čekám,
co odpovíte! Odpusťte muži chabému,
hořícímu láskou.
Půjdu za vámi, půjdu. Sevru vás do své náruče.

(Slunečnice se odkloní od plotu.)

Aha, už mi dělá místo.
Čeho se ještě dožiju...

(Hůl mu vypadne z ruky, rozběhne se
k plotu a přemete ho kozelcem. Bystrouska
mihne se od slunečnice, ukryje se v křoví)

FARÁŘ
(přichází)
„Pomni, abys byl dobrým mužem!“
Hrome, z kterého
je to klasika?

(Zapaluje a sedne si příliš náhle.)

Nehoří! Co jsem se tak nasedával! Já mladým
studentem a ona copánek
měla jako ze zlata a očima se
dívala nevinně, nechápavě...
Dávno je tomu. Pak bylo
všemu konec. Oči jako tůň, v hloubce
obloha nebeská a ještě hlouběji
a ještě hlouběji zrada
ošemetná jak slizké
dno! S řeznickým tovaryšem!
A mně obviňovali,
panáčka Alojze!

(výsměšně)

Kočička na jívě. Zuzana
ctnostná v lázni. Od té doby neměl jsem čistého
pohledu ani pro jedinou!
Přešlo všecko. Teď stojím jako
smeták v koutě.
„Memnesthó anér agathós einai!“

(radostně)

To je přece z Xenofontovy Anabase!

REVÍRNÍK
(za jevištěm na Lišku Bystroušku)
Kujóne! Už tě ženu! 

RECHTOR, FARÁŘ
(sbírají se ze země a utíkají
každý jiným směrem)
Pro Boha! Tady nesmím zůstat!
Ten nerozumí, že je člověk křehká nádoba!

(Je slyšet A střílel ze zbraně a další)

REVÍRNÍK
Liška! Na minut hodiny, že to byla naše liška!

6. obraz

(
Coro mezi regály. Jeskyně lišky. Měsíčné noci
v létě Doupě Bystroušky. Letní měsíčná noc. Z
mlází zasvitnou žhavé oči Lišákovy)

BYSTROUŠKA
Bóžinku, ten je hezké!
Ten je hezké!

LIŠÁK
(vystoupí uhlazeně)
Polekala jste se, slečno? 

BYSTROUŠKA
(nevinně)
Ne-e! Ne-e!

LIŠÁK
Tady asi hnízdijou ftáčci!

BYSTROUŠKA
(skromně)
Bať!

LIŠÁK
Ale včil je jich tu málo.

BYSTROUŠKA
Bať. Já totok místečko dobře znám,
bývám toť nedaleko,
vyšla jsem si tutoť na procházku,
protože mě strašně bolí hlava.

LIŠÁK
Tož, dovolte, prosím, abych vás doprovodil.
Včil zase myslivci lozijó po lesích,
a když je jeden tak zamyšlené,
lefko by přišel k úrazu!

BYSTROUŠKA
(zajíkavě)
Když budete tak laskavé...

LIŠÁK
Ovšem, nebude-li matinka se hněvat.

BYSTROUŠKA
Ó, ne-é! Já jsem dávno samostatná. 

LIŠÁK
Samostatná?

BYSTROUŠKA
Mám aji svůj dům.
Odkázal mi jej strýc jezevec.

LIŠÁK
(s obdivem)
Majitelka domu?

BYSTROUŠKA
A v myslivně bývala
jsem jako doma.

LIŠÁK
V myslivně!

BYSTROUŠKA
Vyrostla jsem tam.
Mám lidské vychování... Kradla jsem!
Jednou, ještě mráz mne teď přebíhá, chytli mne.
Ale liška se umí bránit!
A také se ubrání.
Umím aspoň jazyk vyplazit.
No, domlátili mne. Kus oháňky jsem ztratila.
Myslivec sliboval:
„Ani se neptéte, jak já ju dobiju.
Až padne, vypárám jí ten hrtan mlsné a ty budeš
mít, ženo, kožešinu jak hraběnka.“
„Nestydíš se, dědo,
zvíře térat?
Esli uderíš znova, postavím se ti.
Co seš tak lakomé,
že jde ti o kósek žvanca!
Máš tu všeho dost a já ničehož nic.
Žebrat nésu zvyklá, tož sem si kósek vzala.
Chceš, uder!
Chceš, uder! Pak aji ty!“ –
A uderil…„
Tyrane! Tu máš, cos chcel!“
A zakolíbal se jak podťaté strom. Zdrhla jsem.
A z těch dob jsem zvíře.
Les byl černější než sama
noc a mně bylo volno!

LIŠÁK
(Plná obdivu ohňostroje a
dárky pokloní se Bystroušce)
Zlatohřbítek, Lišák s kroužkovými pesíky,
z Hluboké zmoly.

BYSTROUŠKA
Těší mne!
Bystrouška, schovanka
z jezerské myslivny.

LIŠÁK
Nebude vám, slečno, nemilé,
kdybych vás opět navštívil?

BYSTROUŠKA
(upejpavě)
Dozajista nikoli.

LIŠÁK
Chodíváte často na palouček?

BYSTROUŠKA
Mezi půlnocí a jednou.
Nemám přítele, tož chodím
sama. Nikomu nedovolím, aby mne doprovázel.

LIŠÁK
Jste ideál moderní ženy! Kouříte snad? 

BYSTROUŠKA
Ještě ne-e.

LIŠÁK
Žerete králíky?

BYSTROUŠKA
Ó, jak ráda! 

LIŠÁK
Ruku líbám!

(Odkvapí.)

BYSTROUŠKA
Jsem-li opravdu tak krásná?
Co je na mně tak krásného?
Co je na mně tak krásného?
Trochu jsem přece k světu!
Ty divné a čarokrásné myšlenky!

LIŠÁK
(pozoruje Bystroušku schován za křovím)
Hezounká je, hezounká! Nesmím
si ji nechat přebrat! 

BYSTROUŠKA
(Pro sebe)
Jsem-li opravdu tak krásná!
Můj synečku zlatý... kdybys věděl,
jak jsem se do tebe zamilovala!

LIŠÁK
(Vstoupí plaše)
Rukulíbám! Rukulíbám!

(Ukazuje Bystroušce králíka.)

BYSTROUŠKA
Co vy přicházíte tak časně?

LIŠÁK
Chichichi! Chichichi!
Tady vám nesu něco k snědku!

(Klade před Bystroušku mladého králíka.)

Chichichi!

(Pokroutí si junácky vous, zahledí se zamilovaně.)

BYSTROUŠKA
Chichichichi! Chichichichi!
Vy jste ošklivé –
děláte si kvůlivá mně takovou škodu.

LIŠÁK
Je vám zima?

BYSTROUŠKA
Ne-e, je mně horko!

(ranní červánky)

LIŠÁK
Vy jste ještě nemilovala?

BYSTROUŠKA
(stydlivě)
Ne-e! A vy moc?

LIŠÁK
Taky ne-e.

BYSTROUŠKA
Proč?

LIŠÁK
Proto, že jsem ještě nenašel takové,
které bych si já byl vážil, pro kterou bych život dal.
Ale najdu-li takové...

BYSTROUŠKA
(sevře se jí hrdlo)
Tož...

LIŠÁK
... tož bez velkého rozmýšlení zeptám se jí:
Máš-li mne ráda?
Vy mlčíte? 

(Zuřivě schvátí Bystroušku.)

BYSTROUŠKA
Pusťte mne! Buďte tak laskavé!
Ste hrozné! Bojím se vás!
Dite pryč! Nechcu vás vidět! 

LIŠÁK
(pustí ji smutně)
Tož, tož běžte, odneste moje štěstí!
Zničte mne! Zkazte
mne! Nechcu být živé!

BYSTROUŠKA
Opravdu!! Proč jste to neřekl dříve?

(utírá si čumáček)

LIŠÁK
Opravdu, tebe, Bystrouško,
jsem si já zamiloval.

BYSTROUŠKA
Mne! Mne!

LIŠÁK
(vášnivě)
Opravdu tebe, tebe, Bystrouško, tebe,
Bystrouško, tebe jsem si zamiloval, protože
jsi zrovna taková, jakou jsem odjakživa chcel! 

BYSTROUŠKA
Proč zrovna mě?

LIŠÁK
Nejsu lhář, nejsu lišák ulhané.
Mluvím, co v srdci nosím od včílka.
Ne tělo, tvoju dušu miluju. Nevrc hlavou.
Uvidíš, Bystrouško moja, uvidíš, že aj romány,
opery budou o tobě psáti.
Pojď sem, neutíké, sedni si vedlivá
mne. Chceš mi?
Neplač!
Aji já bych radosťou zaplakal!
Chceš mi? Chceš mi? 

BYSTROUŠKA
Chcu! Chcu!

(Vklouzne s Lišákem do doupěte.)

SOVA
(kříčí do lesa)
Kdybyste věděli, co já viděla, těmato vlastníma
očima viděla, já stará osoba!
Ta naše Bystrouška je jak ta nejhorší...

SOJKA
S kém?

BYSTROUŠKA
(vzlyká, vylézá z doupěte)
Aooo! Aooo! Aooo!

LIŠÁK
(Vyleze z jámy)
Co pláčeš, naříkáš?
Co se ti stalo dušenko,
žes tak uplakaná? 

BYSTROUŠKA
A ty nevíš, co ty netušíš?

LIŠÁK
Ne-e, pověz mi to.

BYSTROUŠKA
(šeptá mu do ucha, padne mu okolo krku)
Co včil myslíš se mnou dělat?

LIŠÁK
Když je to tak, tož rovnou k farářovi!

DATEL
Nu, že už dete!
Čeho si vlastně přejete?

LIŠÁK
My bychom tentononc…rádi svatbu!

HLAS LESA
Ó! Ó!

DATEL
Spíš ohlášky? Ne?

(Oddává je.)

Tentononc Lišák Zlatohřbítek bere si lišku
Bystroušku za manželku!

(
Svatební rej. Hlas lesa.)3. DĚJSTVÍ


7. obraz

(
Na kraji seče. Podzim. Poledne. Jasná obloha)

HARAŠTA
Déž sem vandroval, mozeka hrála,
moja znémiléší z okna kókala -la -la,
z okna kókala.
Nekóké za mnó, poď réši se mnó,
a já tobě kópím sokňo zelenó -nó -nó,
sokňo zelenó.
Sokňo zelenó, mezolánovó,
habe te se mohla
vandrovat se mnó -nó -nó,
vandrovat se mnó.

(Zahlédne nataženého zajíce, chce
ho vzít, ale tu uvidí Revírníka.)

REVÍRNÍK
(zhurta)
Tož co, Harašto, máš se dobře?

HARAŠTA
Nu což, pantáto,
měl bych se dobře, kdyby ne té moji suže!

REVÍRNÍK
Myslím si,
jak se obendeš bez ženy?

HARAŠTA
Zaobendu se, pěkně zaobendu.
Ale včil, zlatá t y moja republiko,
dám se s ňou zezdat.
Však, pantáto, našel jsem si tu nélepčí.

(Vytahuje láhev z kapsy.)

Totok, totok jí
nesu na zvostřenó! Je jí Terynka!

REVÍRNÍK
Terynka?

HARAŠTA
Baže, Terynka!

REVÍRNÍK
(nedůvěřivě)
Terynka?

HARAŠTA
(radostně)
Terynka, Terynka! 

REVÍRNÍK
(přísně)
A nepytlačíš mi,
Harašto? 

HARAŠTA
(s přetvářkou)
Jak je Bůh nade mnó a
tvrdá zem pode mnó,
ani, ani brokem!
Ale, ale skoro měl bych!

REVÍRNÍK
Co to plendáš?!

HARAŠTA
(tajemně)
No tož, tu pár kroků leží zajíc! A natažené!
Chtěl jsem ho vzít, ale ešče že mi cosi,
že mi cosi řeklo:
„Neber, Harašto, mohl bys být v ostudě!“

REVÍRNÍK
Člověče!

(Div ho nosem neprobodne.)

Set sakra pes, neber Harašto, neber,
mohl bys být v ostudě!

(Přehodí pušku a jde rovnou k seči. Naříkavě)

A natažené?

HARAŠTA
(vychytrale za ním, nadsázkou)
A natažené! 

REVÍRNÍK
Že už pokoje nedá!

(Vytáhne past ze svého vaku a uvedení
mrtvý zajíc instalován jako návnada)

Liška Bystrouška! Nalíknem.
Beztak pro macka se vrátí. 

(Zamračen zabočí do žlebu.) 

HARAŠTA
Chichichi! Chichichi!

(Odchází opačným směrem.)

Chichichi!

LIŠTIČKY
Běží liška k Táboru,
nese pytel bramborů,
ježek za ní pospíchá,
že jí pytel rozpíchá.
Běží liška k Táboru,
nese pytel zázvoru,
běž, zajíčku, běž za ní,
pober jí to koření!

(přiběhnou až k zajíci)

BYSTROUŠKA
(ohledává zajíce)
Divná věc!

LIŠÁK
Divná věc!

LIŠTIČKY
Divná věc!

BYSTROUŠKA
Člověk tu byl a zajíce tu zanechal!
Je to možná?
Měl ho v ruce a zase ho položil! 

LIŠÁK
Pozor! Úklad!

PRVNÍ LIŠTIČKA
A já už vím, co to je! To jsou kleště!

BYSTROUŠKA
(očenichává řetěz)
Zač nás ten děda považuje?

LIŠTIČKY
To jsou kleště! To jsou kleště!
Zač nás ten děda považuje?

BYSTROUŠKA
Myslí, že su jezevec?

LIŠTIČKY
Myslí, že su jezevec?

BYSTROUŠKA
To asi ne-e!

LIŠÁK a LIŠTIČKY
To asi ne-e!

BYSTROUŠKA
Je to ale Jan s cedulou!
Faječkou smrdí řeťaz!

LIŠTIČKY
Jan s cedulou! Jan s cedulou!

BYSTROUŠKA
Myslí, že nám nezvostal ani jeden liščí chlup?

LIŠTIČKY
(rozběhnou se)
Jan s cedulou! 

LIŠÁK
(mazlí se s Bystrouškou)
Kolik jsme už měli dětí?
Stará, nevíš? 

BYSTROUŠKA
Nevím, kolik.

LIŠÁK
(lísá se k Bystroušce)
A kolik jich ještě budeme míti? Stará, nevíš? 

BYSTROUŠKA
Kdybys dal pokoja!
Mohl by tě někdo slyšet. Znáš
zvířecí huby!
Do rána nás roznosijó po celém lesu.

LIŠÁK
A což kolik?
Ještě jsi načisto pěkná!

BYSTROUŠKA
Počkej, počkej,
to si povíme v měsíci máji.

LIŠÁK
Počkám, počkám.
Počkám, počkám v měsíci máji,
počkám, až si to povíme v měsíci máji.

HARAŠTA
Když jsem já šel okolo háje zeleného,
natrhal jsem lupení do šátka bílého.

BYSTROUŠKA
Kdo to tu vříská?
Jdi! Schové se!

LIŠÁK
Kdo to tu vříská?

BYSTROUŠKA
Proč bych se nepodívala, jaké to člověk?

HARAŠTA
Donesu já ho do lože,
kde má milá leží.
Otevři mi, má milá...

(Zhlédne Bystroušku, postaví rychle nůši na zem.)

Nůšu důle! Harašto!
Harašto! Ščagél do ruky!

(Vytahuje z nůše pušku a skládá ji.)

Hů, na ňu!
To bude štuc pro Terynku.

BYSTROUŠKA
Tož, ty tak?

(Harasta honí se za ní, míří a zase
svěsí pušku podle toho, jak Bystrouška
mu nadbíhá, nebo se skrývá)

BYSTROUŠKA
Bít, zabít, jen proto, že su liška?
Bít – zabít?

HARAŠTA
(Harasta Zatímco honí lišku, klopýtá,
padá do pasti a nos zlomený. Liška využívá
této příležitosti, aby kořist koš plný kuřat)
Rány boží!

BYSTROUŠKA
Spravuj si svůj nos a já tvoju nůšu!

(Utíká k nůši. Lištičky se k
nůši sběhly a dáví drůbež.)

HARAŠTA
Ochocho!

 (Ohmatává si rozbitý nos.)

Rány boží! Co já Terynce řeknu,
uviďa ju! Ochocho!
Anciáš pekelné nadehnal ju! 

(vleče ke svému koši)

BYSTROUŠKA
Bít, zabít, jen proto, že su liška!

(Peří létat z koše)

Bít, zabít, jen proto, že
su liška! Odnesu-li kuřátko,
co tu pláče, co tu pláče? 

HARAŠTA
(pln vzteku nazdařbůh střelí do lišek)
Totok zde!?

(Lištičky se rozběhnou v záplavě peří,
umírající Bystrouška zůstane ležet.) 

8. obraz

(
U Pásků v zahradě. Nezvyklé ticho.) 

REVÍRNÍK
A kde otec Pásek?

PÁSKOVÁ
Je v Brně.
Je plno práce. Líčíme...
není do výkladů. 

(odchází) 

REVÍRNÍK
(k zamlklému Rechtorovi)
Tož jdu po stopě liščí a nandu
doupě opuštěné.
No, rechtorku, neujde ti přece
suché jazyk liščí.
Víš, že dělá neviditelným?
I mé staré štuc neujde.
Šak se ti to zhodí,
rechtorku, až pudeš na námluvy
za slunečnicema. 

RECHTOR
To už ne! Slečna Terynka se zrovna dnes vdává. 

PÁSKOVÁ
Má nový štuc!
Nový štuc! 

RECHTOR
(stírá slzu, pro sebe)
Snad neviděl?

(Otočí se na Revírník)

REVÍRNÍK
(potřásá rechtorovi rukou)
Do hroma! Suché jako lóč a přeci z oka krapečku
vypotí? Nic, kamaráde!
Dobře je ti! Co by sis počal
s takovou ženskou?!
To by byl pěkné kontrapunkt!
Latina tu schází.

(k Páskové)

Jak je mu asi ve Strání?

PÁSKOVÁ
Psal starému... Teskní...

REVÍRNÍK
(náhle)
Zaplatím a půjdu.

RECHTOR
(překvapeně)
A kam tak brzo?

REVÍRNÍK
Kam? Do lesa a dom.
Lapáčka jsem nevzal s sebou,
bolijou ho nožky, polehává, je staré,
rechtorku, jako my.
Jak dávno tomu, hlouposti jsme vyváděli.
A včil člověk je rád, když někde si přičapí
a nechce se mu ani hni!

(odchází)

9. obraz

(Černý suchý žleb jako v 1.
dějství. Slunce vysvitne pó pršce)

REVÍRNÍK
(stoupá do stráně, srdečně hladí zdravý štíhlý hřib)
Neříkal jsem to? Malovaný jako vojáček.
Palička kaštanová jako děvčátko.
Je to pohádka či pravda?
Pohádka či pravda?
Kolik je tomu let, co jsme kráčeli dva mladí lidé,
ona jak jedlička, on jak šerý bor?
Také jsme hříbky sbírali, tuze pohmoždili,
pošlapali, protože...
protože pro lásku jsme neviděli.
Co však huběnek, co však huběnek
jsme nasbírali! To byl den po naší svatbě,
bože, to byl den po naší svatbě!

(Usedne, opře pušku o kolena.)

Kdyby ne much, člověk by v tu minutu usnul...
A přece su rád, když k víčerom slunéčko
zablýskne...
Jak je les divukrásný!
Až rusalky přijdou zase domů,
do svých lesních sídel,
přiběhnou v košilkách,
až zase přijde k nim květen a láska!
Vítat se budou,
slzet pohnutím nad shledáním.
Zas rozdělí štěstí sladkou rosou
do tisíců květů, petrklíčů,
lech a sasanek a lidé budou
chodit s hlavami sklopenými
a budou chápat,
že šlo vůkol nich nadpozemské blaho.

(S úsměvem usíná. V pozadí vynoří
se jeřáb s datlem, sova, vážka a
všechna zvířata z 1. dějství.)

REVÍRNÍK
(se nadzvihne ve snu)
Hoj! Ale není tu Bystroušky!

(Přiběhne malinká lištička.)

Hle, tu je! Maličká, rozmazlená, ušklíbená,
jak by mámě z oka vypadla!
Počké, tebe si drapnu jak tvoju mámu,
ale lepší si tě vychovám,
aby lidi o mně a o tobě
nepsali v novinách.

(Rozpřáhne ruce, ale zachytí Skokánka.
Výtahy, a natáhl ruce, aby ji chytit, ale
místo toho chytne ruku žáby)

Eh, ty potvoro studená, kde se tu bereš?

SKOKÁNEK
Totok nejsem já, totok beli dědóšek!
Oni mně o vás veveveve, oni mně o vás vevevekládali.

(Revírník úsměvy Revírníkovi vypadne v
zapomenutí puška na zem a lehne znovu usnout.)


 

 ACTO 1


Obertura

(
Desfiladero en una tarde soleada de verano. Al
fondo, la madriguera de un tejón, que asoma la
cabeza fuera. El tejón fuma en una larga pipa.
Unas  moscas vuelan a su alrededor (ballet). Una
libélula azul vuela (ballet). La libélula y las moscas
se alejan volando. El tejón entra en su cueva. El
guardabosques entra con su arma, jadeando)

Escena 1

GUARDABOSQUES
Se aproxima una tormenta.
Descansaré un poco
.
Le diré a mi esposa que he estado
al acecho de los cazadores furtivos.
Ella me creerá. Es una buena mujer.
Me siento como en la mańana siguiente
a mi noche de bodas.
ˇTambién estaba muy cansado!
Y tú, vieja escopeta, eres mi buena amiga.
ˇDeja que mi corazón de viejo cazador te abrace!
Tú nunca protestas, ni me regańas,
este es el lugar donde debes estar.

(se queda dormido)

EL GRILLO
ˇ
Venid, vecinos, toquemos un poco de música!

EL SALTAMONTES
Vecinos, sólo deseo
que no os molesten mi anticuados trinos.

(El mosquito, medio achispado, baila
alrededor del guardabosques dormido)

EL MOSQUITO
(lo pica)
ˇQue buena sangre! ˇVoy a chupármela toda!

LA RANA
(intentando atrapar al mosquito)
ˇCroac! ˇCroac!

EL MOSQUITO
żQué quieres, pequeńa desconocida?

LA RANA
ˇCroac!

EL MOSQUITO
ˇMaldita sea! ˇCállate!

LA RANA
ˇCroac!

EL MOSQUITO
żDónde estabas durante la tormenta?

(se aleja volando)

LA ZORRITA
(entra corriendo y se detiene frente a la rana)
ˇMami! ˇMamita! żQué es eso? żEs comestible?

(La Rana, asustada, da un salto y aterriza
sobre la nariz del guardabosques)

EL GUARDABOSQUES
ˇMaldición! ˇPequeńa bestia helada!

(Mira a su alrededor y descubre a la Zorrita.
Como si fuera un perro de presa, se agacha
y se arrastra hacia ella)

ˇAquí estás, pícara!

LA ZORRITA
ˇMami! ˇMami!

EL GUARDABOSQUES
(la toma por el cuello y la
examina con aire de triunfo)
ˇJa, ja, ja, ja!

LA ZORRITA
ˇMami! ˇMami!

EL GUARDABOSQUES
Voy a llevarte a casa,
ˇ
mis nińos se pondrán contentos!

(Se lleva a la Zorrita bajo el brazo)

LA ZORRITA
ˇMami! ˇMami!

EL GUARDABOSQUES
(alejándose)
ˇJa, ja, ja, ja!

(La libélula aparece y busca en vano a la Zorrita)

Escena 2

(
Patio de la casa del Guardabosques. El perro,
Lapák, está dormitando en un rincón al sol)

EL GUARDABOSQUES
Menuda sorpresa, żno es así, Lapák?

LA ESPOSA DEL GUARDABOSQUES
ˇPulgas, sólo traes pulgas a casa!

(vierte leche en el tazón de la Zorrita)

ˇSólo pulgas!

(entra en la casa)

LA ZORRITA
(Bebe la leche y se queja)
ˇOh, oh! ˇOh, oh!

LAPÁK
ˇNo te lo tomes así!

LA ZORRITA
ˇOh, oh!

LAPÁK
żQué pasa con mi vida solitaria?
żQué pasa con los tormentos que sufro
cuando llega el tiempo del amor,
en febrero y marzo?
ˇOh, me consuelo a mi modo!
De noche, canto canciones melancólicas.
Las compongo yo mismo.
Pero el viejo casi siempre me golpea
cuando me escucha.
ˇOh, canto, y sin embargo
aún no sé qué es el amor!

LA ZORRITA
Tampoco yo tengo experiencia en el amor.
Pero he oído una o dos cosas
de los estorninos que tenían un nido
encima de nuestra madriguera.
Todo el tiempo solían discutir y pelear.
Se reprochaban mutuamente
cosas horribles e inmorales.
La esposa, le decía al
viejo estornino
que era
un pecador desvergonzado
y que
se comportaba deshonrosamente
en todas y cada una de las copas de los robles.
Y una vez, un sábado, después de la paga semanal,
el cuervo y el halcón intervinieron
y les dieron una buena paliza.
Los estorninos pichones
no era mejores que sus padres.
Uno de ellos tenía por amante a la hija del cuco.
Aprendió a poner huevos en nidos ajenos.
Otro tuvo que pagarle un montón de avellanas
a la Urraca en concepto de pensión alimenticia.
ˇY la hija del estornino, una simple criatura,
siempre sucia, se fue a vivir con un cuervo!

(Lapák aferra apasionado a la zorrita por detrás)

LA ZORRITA
(empuja y derriba al perro)
ˇPerro sinvergüenza!

PEPÍK
(él y Frantík llegan corriendo)
ˇApuesto a que no sabes lo que tenemos aquí!
ˇUna zorrita!

FRANTÍK
żMuerde?

(le hace cosquillas a la zorrita)

LA ZORRITA
(furiosa)
żQué pretendes?
żAcaso soy un perro, como Lapák?
ˇNińo sucio!

FRANTÍK
żVes como gruńe?

LA ZORRITA
ˇBasta! ˇBasta!

FRANTÍK
ˇ
Vamos a darle con un palo!

LA ZORRITA
ˇNo te atrevas!

FRANTÍK
ˇGolpéala!

LA ZORRITA
ˇMe pegaste!
ˇAhora correrá la sangre!

(ataca a Pepík)

PEPÍK
ˇAy, ay! ˇMe ha mordido la pierna!
ˇMe va a devorar!

LA ZORRITA
ˇTeme por tu vida!

(tropieza)

FRANTÍK
ˇAtraparla! ˇYa está!

PEPÍK
ˇAy, ay! ˇAy, ay!

LA ESPOSA DE GUARDABOSQUES
(llega corriendo)
ˇ
Mira, viejo, echaré de aquí a esta zorra!
ˇApesta y estorba por todos lados!
ˇY además muerde!

PEPÍK
(inspecciona sus pantalones)
Boo...

GUARDABOSQUES
ˇMejor la amarrarmos!

(Ata a la zorrita con una cuerda)

Breve interludio durante el cual:

LA ZORRITA
ˇAy! ˇAy!

(El guardabosques, su esposa y Pepik entran en
la casa. Frantík desaparece. Lapák se echa en un
rincón. Cae la tarde. La zorra se transforma en
una muchacha, se duerme y llora en sueńos)

ˇOh! ˇOh!

(Amanece. La zorrita se transforma en animal)

LAPÁK
ˇSi hubieras seguido mi ejemplo!
ˇNo tratar de escaparte!
ˇNo deberías haber lamido los platos!

EL GALLO SOVA
ˇMira como son los seres humanos!
ˇLa seńorita zorra solía perseguirnos
y ahora ella no puede ni moverse de ese lugar!
ˇSólo porque ella no pone huevos!
ˇNi empolla en su nido!
ˇPon tus huevos y yo te ayudaré!

LAS GALLINAS
Trabajamos duro, poniendo huevos.
Trabajamos mucho, poniendo huevos.

CHOCHOLKA
ˇSufrid! ˇSufrid!

LAS GALLINAS
Trabajamos, poniendo huevo.
Trabajamos mucho poniendo huevos.

CHOCHOLKA
ˇSufrid! ˇOs lo merecéis!

EL GALLO
ˇ
Pon huevos, yo te ayudaré!

LA ZORRITA
ˇHermanas, vaya líder que tenéis!
Os quiere sólo para satisfacer su lujuria.
Los hombres lo mantienen por eso.

(arengando a las gallinas)

ˇAmigas, hermanas, hay que abolir el viejo orden!
Cread un nuevo mundo donde obtendréis
vuestra cuota de placer y felicidad.

LAS GALLINAS
żSin un gallo? żSin un gallo?

LA ZORRITA
żPara qué se necesita un gallo?
Él engulle los mejores granos
y deja el resto para vosotras
.

EL GALLO
ˇLa arenga de una glotona!
ˇElla promete deshacerse de los hombres,
para luego devorarnos!

LAS GALLINAS
(dispersándose por el patio)
ˇBien! ˇBien!

LA ZORRITA
ˇEn lugar de mirar su retraso...

(empieza a enterrarse en un montón de basura)

... prefiero enterrarme viva!

(trata de enterrarse)

CHOCHOLKA
ˇCobardes! ˇMirad, si ya está muerta!

(Las gallinas se acercan. La zorrita atrapa al
gallo lo mata y luego empieza a matar a las gallinas)

CHOCHOLKA
ˇCocoricó! ˇCocoricó!                              

LA ESPOSA DEL GUARDABOSQUES
(casi desmayándose)
ˇOh! ˇOh! ˇOh!       

LA ZORRITA
ˇJa, ja, ja!

LA ESPOSA DEL GUARDABOSQUES
ˇBestia! ˇCanalla!
ˇEsta es mi recompensa por haber escuchado
al estúpido de mi marido!

CHOCHOLKA
(refiriéndose al gallo)
ˇEcharé de menos su ternura! ˇNo tendremos
polluelos sin que él fecunde nuestros huevos!

LA ESPOSA DEL GUARDABOSQUES
ˇMe podría hacer un manguito con tu piel!
ˇUn momento!... ˇEspera, bestia!
Te voy a moler a palos. ˇBestia!

LA ZORRITA
(salta y decide huir)
ˇAhora o nunca!

(Rompe la cuerda)

LA ESPOSA DEL GUARDABOSQUES
(al guardabosques)
ˇDispárale!

LA ZORRITA
ˇNo te tengo miedo!
ˇIncluso si fueras dos veces más alto!

GUARDABOSQUES
ˇTe voy a romper la cabeza!

LA ZORRITA
ˇO quizás antes yo te rompa la tuya!

(atropella al guardabosques y corre hacia el bosque)ACTO 2


Escena 3

(
En el bosque. Madriguera del tejón. Por la tarde)

LA ZORRITA
(mirando dentro de la cueva del tejón)
ˇOh!

EL TEJÓN
żQuién está haciendo semejante ruido?

LA ZORRITA
ˇYo, su seńoría!

EL TEJÓN
żTú, vagabunda llena de pulgas?
żQué buscas?
żPor qué me miras?

LA ZORRITA
ˇJa, ja, ja, ja!
ˇSigue, continúa, huesos perezosos!
Mírenlo, acomodándose, como un seńor.

CRIATURAS DEL BOSQUE
ˇHablas demasiado! ˇComo un Seńor!

LA ZORRITA
Su casa es tan grande como para tres,
pero no deja que una pobre criatura como yo
pueda echa un vistazo dentro.

CRIATURAS DEL BOSQUE
ˇUn seńor!

LA ZORRITA
ˇSe revuelca ahí como una vaca en el pasto!

EL TEJÓN
Yo te voy a enseńar a venir
a molestarme en m mi casa...

(expulsa a la zorra)

Vete o llamaré a mi abogado.
ˇTe demandaremos ante la corte!

LA ZORRITA
(se levanta la falda)
ˇViejo sucio, bastardo, bruto asqueroso!
żPor qué me pegas?
żTanto te molesto, sucio canalla?
żPor qué me golpeas?
ˇ
El bosque es suficientemente grande
pero el seńor ha decidido que nadie está autorizado
a acercarse a sus ventanas!
ˇPodría llevarte a la corte! ˇPero no vale la pena!

CRIATURAS DEL BOSQUE
ˇViejo sucio, bastardo, bruto asqueroso!
żPor qué le pegas?
żTanto te molesta ella, sucio canalla?
ˇ
El bosque es suficientemente grande pero nadie
debe aproximarse a tus ventanas! ˇDemándalo!

LA ZORRITA
(levanta su cola)
ˇAquí tienes el regalo de una mujer,
para que sepas quien te aprecia!

EL TEJÓN
(sale de su madriguera, indignado)
ˇAún no me creo este ultraje a mi moral!
ˇAbandonaré este barrio de maleducados!

(Se seca una lágrima y se marcha con su pipa
bajo el brazo. La zorrita entra en la madriguera)

Escena 4

(En la bulliciosa posada de Pásek. El maestro
juega a los naipes con el guardabosques)

EL CURA parroco
(Entra, fumando una pipa. Se asemeja al tejón)
Sí, las cosas serán mucho mejores en Stráň...

EL GUARDABOSQUES
ˇReverendo Padre! ˇReverendo Padre!
ˇUna gran boda vamos a tener que celebrar!
Creo que hay una muchacha tras el maestro.

EL CURA parroco
ˇNo entregues tu cuerpo a las mujeres!

EL GUARDABOSQUES
ˇTunante, dinos si tienes una mujer escondida!
Haré
que lo confieses quieras o no.
Hace mucho, hace mucho tiempo,
que tu Verunka no quiere
quedarse a dormir.
El mundo es muy diferente, todo cambia.
El arce estaba verde en mayo.
Ahora, Verunka ha envejecido
y el arce está sin hojas.
żMe gustaría saber como puedes amarla
después de todos estos ańos?

MAESTRO DE ESCUELA
(en tono de reproche)
ˇGuardabosques!

EL GUARDABOSQUES
Ella estaba en silencio cuando lo conoció,
estaba callada
, Veronika....

MAESTRO DE ESCUELA
Cosas peores le pasan a los guardabosques.
He oído que ha llevado una zorra a su casa.
żLe ha ido bien con ella?

EL GUARDABOSQUES
(enojado)
No quiero oír hablar de ella.
Realmente me ha hecho sufrir.
Estoy contento de haberme librado de ella.
Mejor no pensar más en eso.
Al igual que un ser humano,
en el momento en que entró en celo perdió el juicio.
ˇMiren al maestro! Es unhombre sensato, żno es así?
Y ahora, en vez de matar al as, me lo pasa a mí.
ˇ
El maestro, se está volviendo estúpido!

EL CURA parroco
ˇNo entregues tu cuerpo a una mujer!

EL GUARDABOSQUES
No entiendo una sola palabra.
Latín o griego, todo es griego para mí...

EL CURA parroco
Entonces te lo traduzco:
"No entregues tu cuerpo a una mujer".

EL GUARDABOSQUES
ˇDemasiado tarde!

(sacudiendo al maestro)

żA este esqueleto lo llama cuerpo?
Flaco y áspero como un palo seco.

MAESTRO DE ESCUELA
żSe están divirtiendo, no es cierto?
ˇ
El gallo está cantando, es hora de ir a casa!

(recoge su sombrero, paga la cuenta y sale)

ˇAdiós!

EL GUARDABOSQUES
ˇMaldición! ˇDeja que el gallo cante!
Por causa de un gallo pedro traicionó a Cristo.

EL POSADERO PÁSEK
(susurrando al oído del párroco)
Reverendo padre, reverendo padre,
lo buscan sus nuevos inquilinos.

EL CURA parroco
(recoge su sombrero y sale)
Gracias por avisarme.

EL GUARDABOSQUES
(borracho)
żSe va, sólo para dormir como un imbécil?
ˇMaestro, eres un Judas! Me parece que
le vendarás tus viejos huesos a una mujer
en lugar de a un judío żLo niegas?

(seńalando al posadero Pásek)

"Ganarás el pan con el sudor de tu frente".
Pero no dice ni una palabra sobre beber.
żVerdad? Si por lo menos el Seńor hubiese
hecho alguna mención sobre el beber.
Pero no lo hizo, żVerdad?
ˇPásek, entonces dame otro trago!

EL POSADERO PÁSEK
Estábamos hablando de la
zorra.

GUARDABOSQUES
ˇMaldición, no tengo nada que recordar!
ˇEscapó! ˇEscapó y eso fue todo!
ˇNo voy a ir a buscarla!
Dios los bendiga a todos ustedes y ˇadiós!

Escena 5

(Un camino en el bosque, cuesta arriba y rodeado
de girasoles en flor. Es de noche; luz de la luna)

EL MAESTRO DE ESCUELA
(avanza por el camino)
O mi centro de gravedad está cambiando
o la tierra gira de oeste a este.
Algo parece haber salido mal hoy.
żPor qué tuve que pasar toda la noche en el bar?
żPor qué estoy en vela cuando todos duermen?
żPor qué debo volver a casa en medio de la oscuridad
y alegrarme de no torcerme el tobillo o el brazo?

(hace una pausa.)

He confundido el camino, la lluvia lo ha borrado.
Si hubiese traído mi bastón ya hubiese llegado a casa.
Probaré con ese palo...
Dos piernas y un báculo,
ésos son mis tres puntos de apoyo
los tres puntos que me aseguran una postura erguida.
Veremos si sirve de
bastón.

(se desplaza hacia delante y luego hacia atrás y cae.)

ˇMaldición!

(La zorrita llega y se esconde detrás de un girasol)

EL MAESTRO DE ESCUELA
(mira hacia el girasol, sorprendido)
ˇStaccato! ˇFlageoletto!

(El viento sopla y el girasol se mueve misteriosamente.
Atónito, el maestro mira hacia arriba.)

ˇOh! ˇOh! ˇTerynka, mi amor!
Si hubiese sabido que te encontraría aquí, hace tiempo
que hubiese abandonado a esos dos borrachos.
żMe amas? Por favor, ˇdímelo!

(La misteriosa aparición sacude su cabeza)

ˇYo te he amado durante ańos!
Mi destino está en tus manos y espero tu respuesta.
Perdona a un hombre débil, ardiente de amor por ti.
ˇTe seguiré, sí, lo haré!
Te estrecharé entre mis brazos.

(El girasol se balancea. Él se dice a sí mismo)

ˇ
Oh, se ha movido y me invita!
żQué otra sorpresa me espera?

(En el arrebato de la pasión que lo invade, tira
el báculo, corre hacia la valla y salta. A su vez
la zorrita salta del girasol a la maleza)

EL CURA PÁRROCO
(llega caminando lentamente)
"Recuerda que tu deber es ser un hombre virtuoso!"
ˇCaramba!
żCuál de los autores clásicos escribió eso?           

(Parece que va a seguir pero se sienta)

ˇNo lo recuerdo! żCuánto tiempo he pasado
sentado en sitios como éste?
Yo era un joven estudiante y ella tenía una trenza
como el oro y una mirada inocente...
Fue hace mucho tiempo. Luego todo terminó.
Sus ojos eran como un lago con el cielo azul celeste
reflejado en su superficie.
Pero en lo más profundo yacía
la malvada traición envuelta en el fondo fangoso.
ˇElla lo hizo con el aprendiz de carnicero!
Y yo estuve bajo sospecha.
ˇYo, el joven sacerdote Alois!

(amargamente)

Un corazón en un sauce... La casta Susana en el bańo... Desde entonces no he podido mirar
a una mujer con mirada pura.
Eso es todo. Y ahora estoy aquí como una escoba
en un rincón.
"Recuerda ser un hombre virtuoso!"

(con alegría)

Ya sé; es una frase de la Anábasis de Jenofonte.

EL GUARDABOSQUES
(Fuera de escena)
ˇCanalla, te atraparé!

EL MAESTRO, EL CURA
(Levantándose, corren espantados
en direcciones opuestas
ˇSanto Cielo! ˇNo debo quedarme aquí!
Él no entiende lo débil que es el hombre.

(Se oye un disparo de un arma de fuego, y luego otro)

EL GUARDABOSQUES
ˇLa zorra! ˇApuesto mi vida que era nuestra zorra!

Escena 6

(Coro entre bastidores. La cueva de la zorra.
Noche de luna en verano. La zorra esta dormitando.
Se oyen sonidos apagados entre los arbustos)

LA ZORRITA
ˇDios mío, qué apuesto es!
ˇQué apuesto es!

EL ZORRO
(entra educadamente)
żLa he asustado, seńorita?

LA ZORRITA
(inocentemente)
ˇOh, no! ˇNo!

EL ZORRO
ˇEstoy seguro que hay aves que anidan aquí!

LA ZORRITA
(modestamente)
Las hay.

EL ZORRO
Pero no hay muchas ahora.

LA ZORRITA
Las hay.
Conozco bien el lugar, vengo mucho por aquí.
Creo que saldré a dar un paseo
pues tengo una aqueca terrible
.

EL ZORRO
żMe permite acompańarla?
Hay muchos cazadores furtivos en este bosque
y cuando se pasea absorto y pensativo,
se
puede fácilmente caer en sus manos.

LA ZORRITA
(tartamudeando)
Si es usted tan amable...

EL ZORRO
Claro... siempre que su madre no se enoje.

LA ZORRITA
ˇOh, no! Hace mucho que me independicé.

EL ZORRO
ż
Independizada?...

LA ZORRITA
Incluso tengo una casa propia.
la heredé de mi tío, el tejón.

EL ZORRO
(con sincera admiración)
ˇTiene casa propia!

LA ZORRITA
Sí, y también
la casa del guardabosques
es
como un segundo hogar para mí.

EL ZORRO
żLa casa del guardabosques?

LA ZORRITA
Crecí allí. Me crié como un ser humano.
ˇSolía robar! Y una vez, aún se me ponen los
pelos de punta al pensarlo,
me agarraron con las manos con la masa.
ˇPero una zorra sabe defenderse por sí misma!
ˇY lo hice! Sé cómo utilizar mi boca.
En la pelea
perdí la punta de mi cola.
El guardabosques dijo: "ˇVoy a matarla!
y
cuando esté muerta la despellejaré para que,
esposa mía, tengas un abrigo digno de una condesa" 
Y yo le dije:
"żNo te da vergüenza, anciano, torturar a un animal?
Si vuelves a golpearme, me defenderé.
żEres tan mezquino
que vas a negarme un trozo de carne?
Tú ya tienes bastante de todo y yo no tengo nada.
No acostumbro a mendigar y solo tomé un pedacito.
ˇSi quieres, golpéame! ˇGolpéame si te place!
pero luego será mi turno"...
Y él me golpeó.
"ˇTirano! ˇTendrás lo que mereces!"
Y él se tambaleo como un árbol talado.
Huí de allí.
Desde entonces,
he vagado por el oscuro bosque
ˇy
soy libre!

EL ZORRO
(lleno de admiración, se pone delante
de la zorra, se inclina y se presenta)
Mi nombre es Pelaje de Oro, zorro de pelo rizado.
Vengo desde el Barranco Profundo.

LA ZORRITA
Me complace conocerte.
Soy La Zorrita Astuta
de la cabańa del guardabosques.

EL ZORRO
żEspero no tener problemas
si la visito otro día?

LA ZORRITA
(tímidamente)
ˇDesde luego que no!

EL ZORRO
żViene a menudo al claro del bosque?

LA ZORRITA
Entre la medianoche y la una de la madrugada.
No tengo ningún amigo, así que vengo sola.
No permito que me acompańe cualquiera.

EL ZORRO
Es usted una hembra moderna... żFuma?

LA ZORRITA
Todavía no...

EL ZORRO
żLe gusta comer conejos?

LA ZORRITA
ˇMe encanta!

EL ZORRO
ˇHasta luego, seńorita!

(Sale corriendo)

LA ZORRITA
żSoy realmente tan hermosa?
żQué hay tan especial en mí?
żSoy realmente tan hermosa?
Debo tener algún encanto especial.
ˇQué pensamientos tan nuevos y maravillosos!

EL ZORRO
(Desde la espesura observa a la zorrita)
Es bonita, muy bonita.
No debo permitir que otro me la arrebate.

LA ZORRITA
(para si)
żSoy realmente tan hermosa?
Querido mío...
ˇ
Si supieras cómo me he enamorado de ti!

EL ZORRO
(entra tímidamente)
Beso su mano, seńorita. Beso su mano.

(muestra un conejo)

LA ZORRITA
żQué lo trae de vuelta tan pronto por aquí?

EL ZORRO
ˇJa, ja, ja! ˇJa, ja, ja!
Le he traído algo para comer.

(Coloca un conejo ante la zorrita)

ˇJa, ja, ja!

(se retuerce el bigote con coquetería)

LA ZORRITA
ˇJa, ja, ja! ˇJa, ja, ja!
Que gentil es usted.
Tomarse tanto trabajo por mí.

EL ZORRO
żTiene frío?

LA ZORRITA
No... Tengo calor.

(amanece.)

EL ZORRO
żNunca ha estado enamorada?

LA ZORRITA
(tímidamente)
No. żY usted? żMuchas veces?

EL ZORRO
ˇNunca!

LA ZORRITA
żPor qué?

EL ZORRO
Nunca encontré a nadie a quien pudiera respetar
y por quien estaría dispuesto a ofrendar mi vida.
Si la encuentro...

LA ZORRITA
(con voz apagada)
Entonces...

EL ZORRO
... entonces, sin pensarlo dos veces, le preguntaría:
żme amas?
żPor qué estás callada?

(abraza a la zorra por detrás con pasión.)

LA ZORRITA
ˇVáyase! Por favor váyase!
ˇUsted es terrible! ˇMe da miedo!
ˇVáyase! ˇVáyase! ˇNo quiero volver a verlo!

EL ZORRO
(La suelta, entristecido)
ˇArrebátame mi felicidad!
ˇDestrúyeme! ˇArruíname!
ˇNo quiero vivir más!

LA ZORRITA
żDe veras? żPor qué no lo dijo antes?

(Ella limpia su boca)

EL ZORRO
Palabra de honor, mi zorrita astuta,
me he enamorado de ti.

LA ZORRITA
ˇDe mí! ˇDe mí!

EL ZORRO
(con pasión)
De ti, pequeńa zorra, de ti zorrita.
Me he enamorado de ti, porque eres
lo que yo he deseado siempre.

LA ZORRITA
żPor qué me has elegido?

EL ZORRO
No soy ningún mentiroso.
No soy un zorro mentiroso.
Te digo lo que siento. Amo tu alma, no tu cuerpo.
ˇDeja de sacudir la cabeza!
Ya verás, mi pequeńa zorrita, en el futuro,
se escribirán óperas y novelas sobre ti.
ˇVen aquí, no te escapes!
ˇVen y siéntate a mi lado! żMe deseas?
ˇDeja de llorar! También yo quisiera llorar de alegría.
żMe quieres?

LA ZORRITA
ˇSí! ˇSí te quiero!

(se meten en la cueva de la zorrita)

EL BUHO
(gritando hacia el bosque)
ˇSi supieran lo que he visto con mis propios ojos!
ˇYo, a mi edad!...
ˇLa pequeńa zorra es de lo peor!...

EL ARRENDAJO
żCon quién?

LA ZORRITA
(lloriqueando reaparece desde su cueva)
ˇAy! ˇAy! ˇAy!

EL ZORRO
(se arrastra hacia fuera de la guarida)
żPor qué lloras? żPor qué te lamentas?
żQue pasó, querida?
żPor qué corren lágrimas por tus mejillas?

LA ZORRITA
żNo lo sabes? żNo lo puedes adivinar?

EL ZORRO
ˇNo, dímelo!

LA ZORRITA
(le susurra al oído que está preńada y luego lo abraza)
żQué harás conmigo ahora?

EL ZORRO
ˇEn ese caso vamos directamente a ver al cura!

EL PÁJARO CARPINTERO
(Como juez de paz)
ˇQué horas de venir! żQué desean?

EL ZORRO
Nos gustaría que... eh... digamos... ˇnos casara!

VOZ DEL BOSQUE
ˇOh! ˇOh!

EL PÁJARO CARPINTERO
Te refieres a contraer matrimonio żno?

(lleva a cabo la ceremonia)

Ehm... ehm... Zorro Pelaje de Oro;
ż
tomas a La Zorrita Astuta por esposa?

(Voces del bosque. Fiesta de bodas.)ACTO 3


Escena 7

(Bosque otońal. Mediodía, cielo despejado)

EL CAZADOR FURTIVO
Cuando era un vagabundo,
tocaba música
y mi amada me saludaba
desde su ventana.
Deja de mirar y ven conmigo
que te voy a comprar
una falda verde,
de lana calentita,
para que puedas venir conmigo
y no sientas frío.

(va recoger una liebre atrapada en una trampa
justo cuando lo sorprende el guardabosques)

EL GUARDABOSQUES
(duramente)
żCómo estás, Harašta?

EL CAZADOR FURTIVO
Estaría muy bien,
si no fuera por mis problemas.

GUARDABOSQUES
żEstaba pensando en cómo te las arreglas
sin una esposa?

EL CAZADOR FURTIVO
Me las arreglo. Me las arreglo.
Pero ahora me voy a casar.
ˇMe casaré con ella, porque he encontrado
a la mejor mujer del mundo!

(saca una botella de su bolsillo)

Esto, es agradable y fuerte.
Ella es Terynka

GUARDABOSQUES
żTerynka?

EL CAZADOR FURTIVO
Sí, Terynka.

GUARDABOSQUES
(incrédulo)
żTerynka?

EL CAZADOR FURTIVO
(alegre)
Terynka. Terynka.

GUARDABOSQUES
(serio)
żSupongo que no seguirás cazando furtivamente
en mi bosque, Harašta?

EL CAZADOR FURTIVO
(gesticulando)
Juro por Dios que está en el cielo
y en la tierra firme que hay bajo mis pies,
que ya no he efectuado ni un solo disparo.
Sin embargo, me gustaría...

UARDABOSQUES
żQué insinúas?

EL CAZADOR FURTIVO
(misterioso)
Hay una liebre a pocos pasos de aquí.
ˇUna liebre muerta!
Iba a cogerla, pero una voz me dijo:
“ˇNo, Harašta, podrías meterte en problemas!”

GUARDABOSQUES
ˇVaya, hombre!

 (Casi lo empuja con la nariz.)

ˇMaldición!
No la recojas, Harašta, tendrías problemas.

(Camina en dirección al bosque, lamentándose)

żMuerta?

EL CAZADOR FURTIVO
(astuto)
ˇMuerta como una piedra!

GUARDABOSQUES
ˇ
Cuando dejarás de dar problemas!

(saca una trampa de su bolsa y la instala
poniendo la liebre muerta como cebo)

ˇLa Zorrita astuta!... Pondré la trampa.
ˇSeguro que regresará a por la liebre!

(camina hacia el barranco)

EL CAZADOR FURTIVO
ˇJa, ja, ja! ˇJa, ja, ja!

(se aleja en dirección opuesta.)

ˇJa, ja, ja!

LOS ZORRITOS
Una zorra corre por el bosque,
llevando una bolsa llena de papas,
una liebre corre tras ella
para robarle las especias.
Una zorra corre por el bosque,
llevando un saco de jengibre,
un erizo corre tras ella,
y le
romperá el saco en pedazos.

(se reúnen junto a la liebre muerta)

LA ZORRITA
(inspeccionando la liebre muerta)
ˇQué extrańo!

EL ZORRO
ˇMuy extrańo!

LOS ZORRITOS
ˇMuy extrańo!

LA ZORRITA
ˇUn hombre pasó por aquí y no se llevó la liebre!
żSerá posible?
ˇRecogió la liebre y la colocó otra vez aquí!

EL ZORRO
ˇCuidado! ˇEs un ardid!

UN ZORRITO
ˇYo sé lo que es! ˇEs una trampa!

LA ZORRITA
(olfatea la cadena)
żPor quien nos toma el viejo?

LOS ZORRITOS
ˇUna trampa! ˇUna trampa
żPor quien nos toma el viejo?

LA ZORRITA
żMe toma por un tejón?

LOS ZORRITOS
żTe toma por un tejón?

LA ZORRITA
ˇSeguramente que no!

EL ZORRO, LOS ZORRITOS
ˇSeguramente que no!

LA ZORRITA
ˇQué tonto es Billy!
ˇEl olor de su pipa esta en la cadena!

LOS ZORRITOS
ˇTonto Billy! ˇTonto Billy!

LA ZORRITA
żSe cree que soy una zorra cualquiera?

LOS ZORRITOS
(corriendo en círculos)
ˇBilly tonto!

EL ZORRO
(abrazando a la zorra)
żCuántos nińos hemos tenido?
żTe acuerdas vieja nińa?

LA ZORRITA
No.

EL ZORRO
(sigue abrazado a la zorra)
żCuántos más tendremos? żLo sabes?

LA ZORRITA
ˇDéjame en paz! ˇAlguien puede oírte!
ˇYa sabes cuan chismosos son los animales!
ˇTodo el bosque sabrá nuestras intimidades
antes del amanecer!

EL ZORRO
Bueno, dime żcuántos?
ˇTodavía eres muy bonita!

LA ZORRITA
ˇEspera! ˇTen paciencia!
Ya veremos en el próximo mes de mayo.

EL ZORRO
ˇTe esperaré! ˇTe esperaré!
ˇTe esperaré con paciencia hasta mayo!
ˇTe esperaré hasta el próximo mes de mayo!

EL CAZADOR FURTIVO
Un día que caminaba por el verde bosque,
recogí hojas verdes en mi pańuelo blanco.

LA ZORRITA
żQuién está haciendo tanto ruido por allí?
ˇCorred, ocultaros!

EL ZORRO
żQuién está haciendo tal ruido?

LA ZORRITA
żIré a ver quién es ese hombre?

EL CAZADOR FURTIVO
... Se las llevaré a mi amada.
Ella está durmiendo en su cama.
Abre la puerta, querida...

(ve a la zorrita y deja la cesta en el suelo)

ˇBaja la cesta, Harašta!
ˇHarašta, toma tu arma!

(Saca su arma y apunta) 

ˇLa atraparé!
Ella será un suave manguito para Terynka.

LA ZORRITA
żEso es lo que quieres?

(El Cazador intenta atraparla. Apunta
y luego baja el  arma otra vez cuando
la zorrita se oculta y reaparece.)

LA ZORRITA
ˇMe vas a golpear y a matar, sólo por ser una zorra!
żSeré golpeada? żAsesinada?

EL CAZADOR FURTIVO
(El Cazador persiguiendo a la zorrita, tropieza y
cae en la trampa, rompiéndose la nariz. La zorrita
aprovecha para saquear la canasta llena de aves)
ˇOh, Dios!

LA ZORRITA
ˇCuida de tu nariz que yo cuidaré de tu cesta!

(Los zorritos se han acercado y matan
a las aves que había en la cesta)

EL CAZADOR FURTIVO
ˇOh, oh!

(Con la mano se toca la nariz rota.)

ˇOh, Dios mío! żQué le diré ahora a Terynka?
ˇOh, oh!
ˇEl mismo diablo te ha puesto en mi camino!

(avanza pesadamente hacia su cesta)

LA ZORRITA
żVas a golpearme y asesinarme...

(las plumas vuelan desde la cesta)

... sólo porque soy una zorra?
ˇSeré golpeada, muerta, sólo por ser una zorra!
żQuien va a llorar por una pobre gallina?

EL CAZADOR FURTIVO
(Dispara al tuntún sobre los zorros)
ˇTomad!

(los zorros corren en medio de una nube de
plumas, la zorrita queda en el suelo, moribunda.)

Escena 8

(
Jardín de Pásek. Quietud inusual)

EL GUARDABOSQUES
żDónde está su esposo, Sra. Pásek?

LA SRA. PÁSEK
Se encuentra en Brno.
Estoy muy ocupada... redecoro el jardín...
No tengo mucho tiempo para charlar.

(sale)

EL GUARDABOSQUES
(al maestro, que está silencioso)
Seguí las huellas de la zorrita
y encontré su madriguera abandonada.
Bueno, maestro, ahora parece
que por fin conseguirá su lengua seca de zorra.
żSabe que una lengua seca de zorra
te hace
invisible?
Además, mi mujer tendrá su manguito.
Maestro, le vendrá bien cuando la corteje
entre los girasoles otra vez.

EL MAESTRO DE ESCUELA
Todo acabó. La seńorita Terynka se casa hoy.

LA SRA. PÁSEK
Y ya tiene un manguito nuevo.
ˇUn manguito nuevo!

EL MAESTRO DE ESCUELA
(Volviendo la cara se seca una lágrima. Para sí)
ˇEspero que no me haya visto!

(se vuelve hacia el guardabosques).

EL GUARDABOSQUES
(sacude la mano del maestro)
ˇDios mío! ˇTan seco como un palo
y aún así consigue derramar lágrimas!
No te preocupes, amigo, es lo mejor para ti.
żQué harías con una mujer como ella?
ˇLo que necesitamos aquí es
un poco de latín del párroco!

(dirigiéndose a la Sra. Pásek)

żQue se sabe del párroco?

LA SRA. PÁSEK
Le escribió a mi esposo. Se siente solo...

EL GUARDABOSQUES
(de repente)
ˇ
Me marcho!

EL MAESTRO DE ESCUELA
(sorprendido, con gentileza)
Es temprano, żdónde van tan temprano?

EL GUARDABOSQUES
żDonde? Al bosque y luego a casa.
Dejé al perro en casa, le duelen las patas.
Tiene que descansar. Se está poniendo viejo.
Maestro, igual que nosotros.
ˇHace mucho tiempo que fuimos jóvenes!
Ahora nos contentamos con acostarnos
y descansar... no nos dan ganas de salir.

(sale)

Escena 9

(
Desfiladero seco y oscuro, al igual que en
el acto primero. Sol después de la lluvia)

EL GUARDABOSQUES
(sube la cuesta y coge una apetitosa seta)
żLo dicho? ˇApuesta como un soldado!
ˇCon el cabello castańo, como una nińa!
żEs un cuento de hadas o es real?
żCuento de hadas o realidad?
żCuántos ańos han pasado
desde que dos jóvenes caminaban por aquí?
Ella era como un abeto joven.
Él como un bosque oscuro.
También recogimos hongos, pisado sobre ellos,
aplastándolos, porque...  el amor nos cegaba.
Cuantas veces nos besamos, cuántos besos nos dimos.
Ese fue el día después de nuestra boda.

(Se sienta con el arma sobre las rodillas)

Si no fuera por las moscas,
podía conciliar el sueńo un momento.
Aún así, estoy feliz
cuando el sol brilla en el atardecer...
ˇQué maravilloso se ve el bosque!
ˇCuando las hadas vuelven a casa,
a sus residencias de verano, con sus túnicas ligeras,
cuando mayo y el amor regresan!
ˇSe saludan derramando lágrimas de alegría!
Otras veces derraman felicidad
en el dulce rocío de miel de miles de flores:
las prímulas, los azahares,
las primaveras y las anémonas.
La gente pasará con la cabeza gacha
y llegará a comprender
que una dicha sobrenatural ha pasado por allí.

(Se queda dormido. Por el fondo la grulla, el
pájaro carpintero, la lechuza, la libélula y todos
los animales de la primera escena aparecen.)

EL GUARDABOSQUES
(despierta de su sueńo)
ˇOh, pero la zorrita astuta ya no está aquí!

(Tiny se acerca al guardabosques)

ˇAquí estás! Tiny, malcriada... żsonríes?
ˇLa viva imagen de tu madre!
ˇEspera, que te atraparé como a ella!
Pero tú te portarás mejor,
para que así la gente no hable mal de ti ni de mí,
ni tampoco saldremos en los periódicos.

(Se levanta e intenta torpemente
atrapar a la hija de la zorrita pero
en su lugar atrapa una ranita)

ˇPequeńo monstruo frío! żCómo llegaste aquí?

LA RANITA
No soy quien tú crees... aquella era mi abuela...
Ella me, me, me habló mucho de usted...

(el guardabosques sonríe, deja caer su
arma y se acuesta a dormir nuevamente)Digitalizado y traducido por:
José Luis Roviaro 2016