AKT 2 


(Det er mørkt paa Gaden udenfor Jeronimus' Hus,               
hvor Arv staar Vagt. I Baggrunden ses det festligt 
oplyste Komediehus og foran det en Maskebod. 
Et Ur slaar otte, idet en Nattevæger nærmer sig)

Scene 1

VÆGTEREN
Hov, Vagter! Klokken er slagen otte!
Nu skrider Dagen under,
og Natten vælder ud.
Bevar i Mørkets Stunder
vort Hus, o milde Gud!
Det ringer nu til Vagt.
Gør Pligt og Bod,
var ved godt Mod,
tag Tiden vel i Agt.

(til Arv) 

Hav gjør han her saa silde?

ARV
Min Husbond har mig sat
til Værter her i Nat
indtil i Morgen tille.

VÆGTEREN
s ynkes jeg, Brorlille!
Det blir fuld ond en Vagt
og en besværlig Time.
Mens Kirkeklokker kime,
gaar Bysens Folk og stime,
tag han sig vel i Agt!

ARV
Jeg tar mig vel i Agt.
Et Stykke af en Stime,
en gammel Kostelime
Har her i Kors jeg lagt,
saa har det ingen Magt
Jeg er uforsagt!

VÆGTEREN
(idet han gaar videre)
Det ringer nu til Vagt
Gjor Pligt og Bod,
Vær ved godt Mod.
Tag Tiden vel i Agt.

ARV
Mod Haand og Fod
og Ledemod
har Troldtøj ingen Magt,
hvor dette Kors er lagt.

Hum! Nu jeg skal te'et,
er jeg dog ikke rigtig dristig ve'et.
"Op, min Sjæl! var frisk til Mode.
Mørkets Magter kan ej skade
den, der vil og gør det Gode,
den, der vil og - "
"den, der vil og gør det Gode.
"Aa, Fanden heller,
det er da'tte den Slags Slikkeri, der tuller.

(Sætter sig paa Trappen) 

Mellem Kande, Krus og Potte,
hvor i Køknet. Kakler gløde,
kan en fattig Karl sig lotte
og med Bergefisk i Bløde,
Flesk og Finker, Smør og Fløde,
sødt og syltet Maven gotte.
Om jeg maatte,
gad jeg slikke mig til Døde.
Jeg er meget for det søde,
jeg er slikken som en Rotte.
Mellem Kande, Krus og Potte
smisker Ane mig i Møde,
buttet som en Bergsmotte,
Kinderne er æblerøde,
hendes Bryster dunebløde,
hendes Smørhuls-øjne skotte.
Om jeg maatte,
gad jeg slikke mig til Dode.
Jeg er slikken som en Rotte,
og du er min Sirupspotte.

VÆGTEREN
(i en ander Gade)
Det ringer nu til Vagt.

ARV
Min lille Sukkergris!
Min søde, lille Sukkergris!

VÆGTEREN
Tag Tiden vel i Agt!

ARV
Gid jeg maatte,
gad jeg slikke -

(Arv vender sig mod Porten, i det samme kommer 
ud af Huset Henrik forklædt som spogelse.) 

Scene 2

HENRIK
(med grovt Mæle)
Ha-a-a! Ha-a-a! Ha!

ARV
A-a-a! A-a-a! A!

HENRIK
Nu skal du dø!

ARV
Ak, naadige Hr. Genganger!

HENRIK
Det er paa Tiden, Helvede erlanger -

ARV
Velbyrdige, velædle Hr. Gespenst!

HENRIK
- en af de fedeste af sine Fanger.

ARV
Ak, Eders underjordiske Excellents!

HENRIK
Potz Slappennents!
Was hast du misgetan? Bekenn's!

ARV
Ak, ak! højvelbaarne Død og Pestilens!
Jeg har ej gjoft Stort.

HENRIK
Stort eller smaat - bekend!

ARV
Men -

HENRIK
Fort, fort, fort!

ARV
Hr. Lucifer!
Jeg skal bekende alle mine Gjærninger.
Forgangen Uge stal jeg en Sæk Mel!

HENRIK
Naa!

ARV
En Stang Kanel!

HENRIK
Naa!

ARV
En Vin-Kandel!

HENRIK
Og saa?

ARV
For fjorten Dage siden
stal jeg en Dunk Mjød,

HENRIK
Naa!

ARV
- to af de store Kukkenbagerbrød,

HENRIK
Naa!

ARV
- item: tre Stykker røget Kød.

HENRIK
Og saa?

ARV
I Overgaars stal jeg en Flaske
ægte, gammel Rom,
som dog var tom.
Saa er der ikke mere.

HENRIK
Tænk dig om! 

ARV
I Overgaars Nat stal jeg paa det søndre Loft -
Kokke... Kokke... Kokke... Kokke...

HENRIK
Naa! Naa! Naa!

ARV
Kokkepigens Jomfrudom.

HENRIK
Kokke... ha, ha, Jomfrudom.

(tager Dækket af sig) 

Arv, estu mørkeræd? Tosse!

ARV
Henrik! Saa skal da osse -

HENRIK
Arv! En Suk Mel,
en Vin-Kandel,
en Flaske gammel Rom,
og hvad derefter kom,
og som især var groft -

ARV
Ak, Henrik Ebeltoft!

HENRIK
Tænk! paa det søndre Loft - !

ARV
Henrik von Ebeltoft!.
Du maa ej røbe mig!

HENRIK
Nej, jeg vil købe dig.
Lar du os rolig løbe vor Vej,
skal ingen af os røbe dig.
Top?

ARV
Top! Stop!
Hr. Jeronimus slaar mig ihjel!

HENRIK
Kokkepigens -

ARV
Vel! vel! vel!
I kan gaa, naar I vil
og Lykke til.

HENRIK
God Nat, Arv!
Sov sødt som i Overgaars.

(gaar) 

ARV
(sparker til Kosteskaftet)
Gid Fanden lægge Pinde
mer i Kaars!

(En Sværm Stundenter paa Vej til 
Komediehuset passerer.) 

Scene 3

STUDENTER 
Af Sted! Af Sted!
Nu er det Sværmetid
for Pallas' Uglekuld.
Kom med! Kom med!
Thi Aftnen er saa blid
og Himlen stjernefuld.
Til Volds, til Volds
gik vi Latiner før,
da Svensken banked paa.
Til Solds, til Solds,
naar Hjernen løber tør,
vi lige modigt gaar.

(til Arv) 

Dit Fjols! Dit Fjols!
Fej for din egen Dør!
Hvad glaner du vel paa?

(in i Komediehuset) 

Af Sted! Af Sted!
Nu er det Sværmetid
for Pallas' Uglekuld.

EN STUDENT
(efter Arv)
Bunde! bunde!

ARV
Saa rejs ad Helved til, I sorte Hunde!

(En Flok Officerer paa Vej til Maskaraden.) 

Scene 4

OFFICERER
Gibt Platz! Gibt Platz!
Nu tag, du Borgermand,
dit Kvindfolk vel i Agt.
Mein Schatz! Mein Schatz!
Was blickst du mich so an!
Soldaten gaar paa Vagt.
Hurra! Hurra!
Thi Dagen er vor Drots,
men Natten er vor egen.
Hussa! Hussa!
Enhver som byder Trots
maa vige for vort Tegn.

(slaar paa Sablerne; til Arv) 

Ver da? Ver da?
Og møder vi en Klotz,
vi sparker den af Vej'n.

(ind i Komediehuset) 

Gibt Platz! Gibt Platz!
Nu tag, du Borgermand,

EN OFFICER
Dit Kvindfolk vel i Agt.

OFFICERER
- Dit Kvindfolk vel i Agt.

ARV
(Efter dem)
Drolen annamme Jer,
I røde Dævler!

(En Skare unge Piger paa Vej til Maskaraden.) 

Scene 5

UNGE PIGER
Let paa Taa og Hus forbi!
Der gik de, og her er vi!
Maanen skinner, Mørket svinder,
Natten blinder ej vor Sti.
Vejen er fri og aaben,
for vore lette Vaaben,
Vejen ligger klar og fri
for vort lette Kompagni.
Hjemme sad vi længe nok,
hvor, med Hagen paa sin Stok,
Fatter nikker smaat og drikker,
Moder vrikker paa sin Rok.
Godt, vi slap ud af Reden,
langt bort fra Kedsomheden!
Nu kan flagre frit vor Lok!
nu vi danse kan i Flok

(danser rundt om Arv) 

Hvad er dette for en Blok?
Lad ham snurre som en Rok.

(snurrer og tumler rund med ham) 

Nok! Nok!

ARV
o ve! O vok!

UNDE PIGER
(idet de gaar ind i Komediehuset)
Vejen ligger klar og fri
for vort lette Kompagni.

ARV
(raaber efter dem)
Far ad Hekkenfeld til!

Scene 6

(Leonard er kommet ud af Jeronimus ' Hus) 

LEONARD
Der gad jeg nok vare med -

ARV
Godt, jeg slap af den Fortræd!

LEONARD
- jeg maa passe paa mit Sned,

ARV
Det var farligt, saa de sled!

LEONARD
- se at liste mig af Sted.

ARV
Der var en af dem, der vred
mig den ene Arm af Led.

LEONARD
Jeg maa passe paa mit Sned,
se at liste mig af Sted.

ARV
(idet de moder hinanden)
Herren vil da ej med dem?

LEONARD
Vær kun rolig!
Jeg gaar hjem.

Scene 7

(Idet Leonard gaar, kommer Henrik listende ud af
Huset, og strax efter Leander, som er i Kappe og 
bærer en Maske.) 

HENRIK
Herre! Herre! Kom kun frem!

LEANDER
Nu Arv! er Posten lystig?

ARV
Aa-jov!

LEANDER
Ja, gak saa trøstig
kun ind og sov,
vi gaar jo ej paa Rov.

ARV
Ja, men, Herre! med Forlov -

HENRIK
Arv! Arv! Du husker dog,
hvis du tænker dig lidt om,
Kokkepigens -

ARV
Mener du en Flaske gammel Rom?

HENRIK
Nej, jeg mener - Kokkepigens -

(Henrik og Leander gaar triumferende forbi) 

LEANDER
Se, Henrik!
se, hvor Nat og Mørke
knuger den gamle Gaard,
hvor mine Fædre
gik til deres Dont,
til Sengs, til Bøn, til Drik!
Se, paa de blinde Ruder Søvnen ruger.
Vend dig saa om og se,
med aabne Luger,
det nye Hus med Glans i sine Blik!
Hør, hvor dets Vugge toner af Musik!
Se, Lyset volder ud af alle Fuger!
Sov trygt, du gamle Gaard!
sov sødt og roligt.
Luk for vor Tid kun dine Øjne til,
du kan ej se den, om du ogsaa vil,
du gamle Sæculum, du Søvnens Bolig.
Hil dig, du nye Hus,
hvor Folk forundret slog Øjet op
til Fest og Skuespil,
du klare, frie attende Aarhundred!
Dig jeg vælger, dig jeg hører til!

LEANDER, HENRIK
Dig vi vælger,
thi dig vi hører til.

Scene 8

HENRIK
(peger paa en Portechaise, der er standset i 
Baggrunden, og hvorfra der gjores Tegn)
Men, Herre, se! Som Venus steg af Havet,
hvis jeg da husker rigtig, hos de Græske,
sendes Jer her
den nye Tid, begravet
i Hylstret af den gamle - i en "æske".

LEANDER
Ja, Henrik, det er hende!
Det hvide Slør er Tegnet, jeg skal kjende.

(Hjælpe Leonora ud af Portechaisen, 
Henrik gjor ligesaa med Pernille)

Naar Hjertet brænder,
hvad Lykken sender,
med egne Hænder
du tager bedst.
Og ingen Venner
og nære Frænder
skal staa som Gæst:
Hvor Elskov byder til Bryllupsfest,
er Svenden den, der er Pigen nyest.

PERNILLE
(paa Henriks Arm)
Hyp, hyp, hyp, hyp, hyp,
hyp; min Hest!
Hvis du vil ha' mig
og holde af mig,
vær saa god, saa. ta' mig!
Bliv ellers a mig!
Det passer bedst!

LEANDER OG HENRIK
Stig ned, min Gæst!
Nu er det Fest!

ARV
(for sig)
Paa den Maner gad jeg saa mare
ogsaa vare Hest. Hi- hi!

LEONORA
Monsieur! Min, Herre!
Min Pigeære
med samt (desværre!)
den dybt indprentede Modesti,
de høje Dyder,
som Kønnet pryder,
mig strengt forbyder,
at jeg udtyder,
hvor højt mig fryder
hans Courtoisie.

LEANDER
Sig ej "min Herre"
og "Dyd" og "Ære",
men sig blot "Du"!
Da brister Hammen,
da brænder Flammen,
da viger Skammen
i samme Nu,
og du er fri
ved dette ene Ords Trylleri.
Sig Du! Sig Du!

LEONORA
Ja, jeg skal prøve.
Du! - Du! -

LEANDER
Kun ikke tøve!

LEONORA
Du! Du!

PERNILLE
(holder Henrik fra Livet)
Du river mig min Kaabe rent itu!

LEANDER
O, søde Blu!
Og nu! -

LEONORA
Du!

LEONORA, LEANDER
Nu slog det sammen!
Nu tændte Flammen!
I dette Du
er jeg/du dig/mig givet!
Nu brænder Flammen!
Nu viger Skammen!
I dette Du,
i dette Nu!

LEANDER
Du skælver ikke?

LEONORA
Nej! Nej!
Nej, lad mig ligge
her og inddrikke
den Glans, der straaler
fra dine Blikke.

LEANDER
(kysser hende)
Nej, lad mig drikke
af Læbens Skaaler
det Du, der straaler
som Dug og maaler
min Lykkes Nu.

LEONORA
Ja, tag det, Du!

LEANDER
Du! Du!

LEONORA, LEANDER
Du! Du!

(Kysser og omfavner hinanden.) 

Du! Du!
Nu tændte Flammen!
Nu slog det sammen!
I dette Du
er jeg/du dig/mig givet!
Nu brænder Flammen!
Nu slog det sammen!
I dette Nu
er hele Livet!

PERNILLE
Min Gud!
Han kysser. hende rent itu!

HENRIK
Hej, Herre!
Her er ingen Tid at duses.
Der er nogen, der pusler
i Hr. Jeronimuses Port.

LEANDER
Saa bort!

LEONORA, PERNILLE, 
LEANDER, HENRIK
Fort! Fort!

(Leonora og Leander ind i Komediehuset.) 

PERNILLE
(til Henrik)
Hør et Ord, Kavaler!
Nu rask! Kom her!
Nu forstaar du vel nok,
hvad det er jeg har sagt:
ingen Næsvished mer.
Paa en zirlig Maner
maa du se at faa bragt
min Person i din Magt.
Jo, jeg kender dig nok,
Monsjø Ebeltoft!
Og jeg ved, til en Skok
du dit Hjerte har loft.
Du forstaar mig vel nok?.
Men lad dem bare svanse for dig,
du skal bare danse med mig.
Tra-Ia-la! Tra-la-la! Tra-la-la! -
Nu, saa kom og giv Agt,
lad os slutte en Pagt
med var Fod og var Haand fremstrakt.
Som to flyvende Fjer
under Nathimlens Pragt
vi begynder vor Jagt
nu i Takt.

PERNILLE, HENRIK
(til Arv)
En behagelig Vagt!

(Ind i Komediehuset.) 

Scene 9

JERONIMUS
(indenfor)
Luk op! Luk op!

ARV
Nej stop! Her kommer ingen ud!

JERONIMUS
Det er mig, din Stud!

ARV
Hvad for en Mig?

JERONIMUS
Jeronimus.
Maa jeg ikke komme ud af mit eget Hus?

(Arv aabner) 

Buret er tomt, og Fuglen fløjen!

ARV
Poppegøjen?

JERONIMUS
Tvi dig an, saa dum du est,
Bakkelsebæst!
Hvor er Henrik og Leander?

ARV
I Køjen!
De er saa mare ikke kommet den Vej ud.

JERONIMUS
Kvæg! Stud!

ARV
Maaske er de krøbet ud
af Vinduet i Fløj'n?

JERONIMUS
Løgn! Kom med!

ARV
Husbond vil da vel ikke ind det Sted?
Det er bar fortræd!

JERONIMUS
Kom med! Kom med!
Jeg skal krabaske dem.

Scene 10

EN VAGTMESTER
(i Døren til Komediehuset)
Min Herre! De maa maske Dem.

JERONIMUS
Mossiø!
Jeg er for gammel til sligt Skaberi.

VAGTMESTEREN
Her kommer ingen ind foruden.

(peger paa Maskeboden) 

Kostymer faas ved Ruden.

JERONIMUS
Godt! Godt!
Med Aber maa man drive Aberi.
Jeronimus har Ben i Næsen
og narres ikke af Jert Narrevæsen.
Vil I nappes med mig,
saa taber I.

(til Arv) 

¡Kom med!

ARV
Det blir Fortræd! Det blir Fortræd!

MANDEN MED MASKER
Her er Masker til Forkering,
ly-ly-lystig Tra- Travestering,
Han-Han-Hanswurst og Pikkelhering,
Columbiner og Harlekiner,
Pu-Pu-Pu-Pu-Pussineller, Bajasser
i store Ma-Masser,
saavel inden- som udenlandske,
franske, spanske, roman-romanske.
Højst pittoreske,
latterlig groteske.

JERONIMUS
Han snakker for sin Æske.

MANDEN MED MASKER
Alt er des-desværre udsolgt
for-foruden et Par a la græske:
Æneas og Dido,
Ba-Ba-Bacchus og Cupido
samt en saa godt som ny Pastor fido.

JERONIMUS
Maj mig kun ud som Varulv og Vampyre,
naar blot jeg kan faa Ram paa disse Fyre!

ARV
Det blir Fortræd!

JERONIMUS
Hold Mund! Følg med!

(Idet Jeronimus og Arv gaar ind i Maskeboden, 
Kommer Magdelone, ifort Maske og Kaabe, listende 
fra Huset og bevæget sig henimod Komediehuset) 

Scene 11

MAGDELONE
Porten er aaben,
borte er Hoben,
som med sin Raaben
fyldte Pladsen nys.
Tys! Tys!
Sagte lister jeg af mit Kabys,
ej min Mand maa faa det mindste Nys.
Se, hvor artigt Roben
under Aftenkaaben
lyser med sit Plys.
Tys! Tys! Tys! Tys!

LEONARD
(Maskeret, kommer fra baggrunden)
Tys! Tys! Tys! Tys!
Lille Fæstemø, skal Hun til Bys?
Tripper saa alene.
Føler Hun ej Gys?
Skal vi os forene?
Hvilken artig Scene!
Hør den faste, rene Lyd af vore Bene.
Hør den Lyd mod Gadens Stene.
Sys! Sys! Sys!
Sysse, sysse,
lille, pie Pige!
Saa alene kan man ikke gaa til Bys.

MAGDELONE, LEONARD
Tys! Tys!
Hys! Hys!

Scene 12

(de smutter ind i Huset, idet Arv som Cupido 
og Jeronimus som Bacchus igen Kommer ud 
fra Maskeboden.) 

JERONIMUS
Se saa! Se saa! Nu er jeg ret bered.

ARV
Pas paa! Pas paa! Det blir Fortræd!

JERONIMUS
Med dens egne Vaaben
skal jeg tugte Hoben,
som med Skrig og Raaben
bryder Byens Fred.
Se engang. til Taaben,
som med Munden aaben
glor paa mig med Maaben.
Slaa de dumme Øjne ned!
Gør mig ikke vred!
Nu er jeg bered!

ARV
De blir Fortræd

JERONIMUS
De skal mærke, at det gamle
Danmark endnu ejer Helte.
Som en Samson skal jeg samle
Kraften i mit Styrkebælte,
jeg skal gaa til deres Telte,
deres Støtter skal jeg vælte,
deres Tal skal sammen, ramle,
om i Mørket skal de famle,
deres Knokkelrad skal skramle,
deres Rygmarv skal jeg smælte,
deres Hjerne skal jeg ælte!
Er der nogen, som kan hamle
op med Danmarks gamle Helte?

ARV
(afsides)
Saadan brølede den gamle Ko,
da sidste Gang den kælte.

JERONIMUS
Jeg skal bimle,
jeg skal bamle,
de sal rumle,
de skal ramle,
jeg skal mase dem i Ælte.
Som da sidste gang det gjældte,
skal de mærke, at det gamle
Danmark endnu ejer Helte!

ARV
(afsides)
Saadan var det netop,
at vor Ko hun vrælte.

JERONIMUS
Nu af Sted! af Sted! af Sted!

(Ind i Komediehuset.) 

ARV
Husbond! Husbond! Tag mig med!

(efter ham) 

Scene 13

MANDEN MED MASKER
Columbiner, Harlekiner,
overordenlig groteske...
et Par græske...
Den Langhalm gider jeg ej mere tæske.
Nu klar jeg mig om som Dido
og gaar paa Maskaraden,
saa kan Æneas og hans Pastor fido
passe Laden.

(Han lukker Boden, idet Klokken slaar ni Slag.) 

VÆGTEREN
Hov, Vægter! Klokken er slagen ni!
Dersom I vil Tiden vide,
Husbond, Madmor, Piger, Drenge!

(man hører ganske svagt Dansemusikken 
inde i Komediehuset) 

Da er det nu paa de Tide,
at I føjer Jer til Seng.
Nu befal Jer Herren fri,
var nu klog og snild,
vagt Jer Lys og Ild.
Nu er Klokken slagen ni.
ACTO 2 


(Noche. Puerta de la casa de Jerónimo, donde 
Arv monta guardia. Al fondo, luces del teatro, 
en cuya puerta hay un vendedor de máscaras. 
Dan las ocho y se aproxima un sereno)

Escena Primera

SERENO
¡Las ocho en punto y sereno!
El día terminó
y la noche avanza.
¡Oh Dios, protege en las horas de las tinieblas
a esta casa!
¡Las campanas de la torre están sonando!
¡Cumplid con vuestras obligaciones, 
haced penitencia, ofreced los corazones al cielo
y dedicad vuestro tiempo a Dios!

(a Arv) 

¿Qué haces aquí tan tarde?

ARV
Mi patrón me ha encargado
montar aquí guardia,
hasta que lleguen las luces del alba.

SERENO
¡Te compadezco amigo!
Tu vigilia va a ser dura
y vas a pasar por momentos difíciles.
Mientras suenan las campanas de la iglesia,
los fantasmas nocturnos acudirán a tu alrededor.
¡Atento en la guardia!

ARV
¡Ah, me mantendré en mi puesto!
He traído un trozo de cuerda, 
un cepillo y una cruz;
los he puesto en el suelo
para espantar a los duendes.
¡No tengo miedo!

SERENO
(siguiendo la ronda)
¡Las campanas de la torre están sonando!
¡Cumplid con vuestras obligaciones, 
haced penitencia, ofreced los corazones al cielo
y dedicad vuestro tiempo a Dios!

ARV
Los fantasmas no tienen ningún poder
contra manos, piernas y miembros
donde esté puesta esta cruz.

¡Hum!... Me pondré en mi puesto
aunque no tengo un corazón muy valiente.
¡Soy fuerte! Corazón mío, ¡serénate!
Las fuerzas del mal 
no pueden hacer ningún mal 
a los que desean y hacen el bien...
a los que desean el mal...
a los que desean el mal y hacen el bien...
¡Ah, al infierno con esas jaculatorias
que no sirven de nada!

(Se sienta) 

Entre jarras, perolas y sartenes, 
allí donde brillan 
los azulejos de la cocina,
un pobre puede relamerse los labios
y llenar su estómago 
con pescado, carne, pechuga, 
mantequilla, crema, dulces y galletas saladas.
Si pudiera hacerlo,
yo estaría lamiendo las ollas durante todo el día.
Soy goloso, sí, muy goloso.
Entre jarras, perolas y sartenes,
Ana me ve y me hace rabiar
clavándome sus ojitos de cierva.
Apetecible como la fruta,
sus mejillas son rojas como manzanas
y sus pechos tan suaves como plumas.
Si pudiera hacerlo,
yo estaría lamiendo las ollas durante todo el día.
Soy goloso y tú eres 
mi jarra de almíbar.

SERENO
(fuera de escena)
¡Las campanas de la torre están sonando!

ARV
¡Mi pequeña jarra de miel!
¡Mi bonita jarra de miel!

SERENO
¡Dedicad vuestro tiempo a Dios!

ARV
Si pudiera hacerlo,
yo estaría lamiendo las...

(Arv mira hacia la puerta en el momento en que 
Enrique sale de la casa disfrazado de fantasma) 

Escena 2

ENRIQUE
(asustando)
¡Haaaaa!... ¡Haaaa!.... ¡Haaa!

ARV
¡Aaaaaah!... ¡Aaaaah!

ENRIQUE
¡Vas a morir!

ARV
¡Ah, señor fantasma!

ENRIQUE
¡El Infierno está lleno de glotones...

ARV
¡Honorable y noble señor espectro!

ENRIQUE
... donde van a parar los más gordos.

ARV
¡Ah, vuestra excelencia infernal!

ENRIQUE
¡Infernal y condenado!
¿Cuales son tus crímenes? ¡Confiesa!

ARV
¡Ah, ah, honorable muerte y pestilencia!
¡No he hecho muchos!

ENRIQUE
¡No importa poco o mucho, confiesa!

ARV
Pero...

ENRIQUE
¡Vamos, vamos, vamos!

ARV
¡Señor Lucifer!...
¡Sí, os confesaré todos mis pecados!
La última semana, robé un saco de harina.

ENRIQUE
¡Ajá!

ARV
¡Un bote de canela!

ENRIQUE
¡Ajá!

ARV
¡Una jarra... de vino!

ENRIQUE
¿Y qué más?...

ARV
Hace quince días
robé una garrafa de hidromiel...

ENRIQUE
¡Ajá!

ARV
...dos grandes pasteles...

ENRIQUE
¡Ajá!

ARV
... y tres tiras de carne ahumada!

ENRIQUE
¿Qué más?

ARV
Antes de ayer robé 
una botella de ron añejo...
que realmente estaba vacía.
¡Nada más!

ENRIQUE
Reflexiona...

ARV
Antes de ayer, en el desván,
la coci... coci... coci... coci....

ENRIQUE
¡Ajá, Ajá, Ajá!

ARV
....la cocinera.

ENRIQUE
¡La cocinera!... ¡Ja, ja, ja, excelente!

(se quita el disfraz) 

Arv, ¿tienes miedo de la noche? ¡Eres tonto!

ARV
¡Enrique!... ¡Ah!...

ENRIQUE
¡Arv! Un saco de harina,
una jarra de vino,
una botella de ron añejo...
¿Qué es eso?
¡Es realmente preocupante!...

ARV
¡Ah, Enrique Ebeltoft!

ENRIQUE
¡Vayamos allí, al desván!

ARV
¡Enrique von Ebeltoft!.
¡Debes callarte!

ENRIQUE
No, te voy a proponer un trato.
Si nos dejas salir tranquilamente,
ni mi señor ni yo te denunciaremos.
¿De acuerdo?

ARV
¿De acuerdo?... ¡No!
¡El señor Jerónimo me mataría!

ENRIQUE
La cocinera...

ARV
¡Está bien!... ¡Está bien!... ¡Está bien!
Podéis salir cuando queráis
y buena suerte.

ENRIQUE
¡Buenas noches, Arv!
¡Duerme bien, como hace dos noches!

(sale) 

ARV
(le da una patada a los amuletos)
¡Que coja el diablo
todas estas cruces!

(Pasa un grupo de estudiantes que 
se dirigen hacia el teatro) 

Escena 3

ESTUDIANTES
¡Vamos!... ¡Vamos!...
Es la hora en que las lechuzas de Palas 
inician su vuelo.
¡Seguidnos, seguidnos!
Está la noche tibia
y los cielos llenos de estrellas.
¡Alerta! ¡Alerta!
Permaneced despiertos como en los tiempos
en que los suecos nos desafiaban.
¡A la botella, a la botella!
¡Mantendremos nuestro valor
aún cuando se nos acabe la cerveza!

(A Arv) 

¡Tonto! ¡Tonto!
¡Métete en tus asuntos!
¿Qué miras?

(entran en el teatro) 

¡Vamos! ¡Vamos!
Es la hora en que los búhos de Pallas 
inician su vuelo.

UN ESTUDIANTE
(A Arv)
¡Especie de asno! ¡Burro!

ARV
¡Iros al diablo, pandilla de perros rabiosos!

(un grupo de oficiales llega a la mascarada) 

Escena 4

OFICIALES
¡Hacia la plaza, hacia la plaza!
¡Abrid bien los ojos ciudadanos,
no perdáis de vista a vuestras mujeres!
¡Vamos, vamos!
¿Por qué nos miráis así?
Un soldado tiene un deber.
¡Hurra!... ¡Hurra!
Los días son para nuestro rey,
pero las noches son nuestras.
¡Hurra! ¡Hurra!
Quien quiera que se resista,
deberá dejarnos pasar.

(entrechocan sus sables; a Arv) 

¿Quien va? ¿Quien va?
¡Y si encontramos un obstáculo
lo apartaremos de nuestro camino!

(Entran en el teatro) 

¡Hacia la plaza, hacia la plaza!
¡Abrid bien los ojos ciudadanos...

UN OFICIAL
¡No perdáis de vista a vuestras mujeres!

OFICIALES
...no perdáis de vista a vuestras mujeres!

ARV
(gritándoles)
¡Que el diablo os lleve,
malditas almas condenadas!

(Unas muchachas pasan hacia la mascarada) 

Escena 5

MUCHACHAS
¡Con paso de baile salimos de las casas!
¡Ellos allí y nosotras aquí!
La luna brilla pero la oscuridad nocturna
nos oculta en nuestro camino.
Sin embargo, está claro y despejado
para nuestros propósitos;
está claro y despejado
para nuestro grupo de amigos.
Llevábamos mucho tiempo sentadas en casa,
la barbilla de nuestro padre 
apoyada dulcemente sobre el bastón... roncando,
mientras nuestra madre hilaba en la rueca.
¡Gracias a Dios que salimos del nido!
Lejos ya del aburrimiento,
podemos expresar libremente nuestra alegría 
bailando todas juntas.

(Bailan alrededor de Arv) 

¿Quién es este bobo?
¡Hagámosle girar como un trompo!

(Le rodean y giran a su alrededor) 

¡Vamos, vamos!

ARV
¡Ah, pobre de mí!

MUCHACHAS
(entrado en el teatro)
Está claro y despejado
para nuestro grupo de amigos.

ARV
(Gritando tras ellas)
¡Iros al diablo!

Escena 6

(Leonardo sale de la casa de Jerónimo) 

LEONARDO
¡Cómo me gustaría estar allí!...

ARV
¡Qué bien que esto haya terminado!...

LEONARDO
Debo tener cuidado...

ARV
¡Me han pellizcado de una forma terrible!

LEONARDO
Me colaré.

ARV
Una de ellas ha tirado con fuerza
y casi me arranca un brazo.

LEONARDO
Debo de estar atento...
Me colaré

ARV
(Se encuentran cara a cara)
¿A dónde vais señor?

LEONARDO
¡No te importa!
Vuelvo a mi casa.

Escena 7

(Cuando Leonardo se aleja, Enrique sale de la 
casa de puntillas, siguiendo a Leandro que lleva 
una capa y una máscara) 

ENRIQUE
¡Señor, señor! ¡Ya podéis salir!

LEANDRO
¡Qué tal, Arv! ¿Es divertida la guardia?

ARV
¡Oh, sí!

LEANDRO
Vamos, no te preocupes,
entra y duerme un poco.
No te causaremos problemas.

ARV
Sí, pero señor, disculpe...

ENRIQUE
¡Arv! ¡Arv! Creo que recordarás
que hiciste un gran esfuerzo 
con la cocinera...

ARV
¿Quieres hablar de la botella de ron?

ENRIQUE
¡No! ¡Quiero hablar de la cocinera!...

(Enrique y Leandro pasan por delante de Arv) 

LEANDRO
¡Mira, Enrique!
Mira como las tinieblas de la noche
caen sobre la vieja casa
donde mis antepasados
pasaban sus días trabajando,
durmiendo, rezando y emborrachándose.
¡Mira como las ventanas se cierran de sueño!
Ahora, ¡vuélvete y mira allí!
Mira la hermosa casa de ojos radiantes
y persianas abiertas.
¿Oyes la música que hace retumbar los muros?
¡Mira la luz que se escapa por sus rendijas!
¡Duerme bien, vieja casa,
duerme un sueño dulce y calmado!
Cierra los ojos hasta que llegue el día,
porque no podrás, aunque quisieras, 
despertar antes, vieja casa, casa del sueño.
¡Te saludo, nueva casa!
Donde la gente ha abierto sus ojos
a la alegría, a la fiesta y a la farsa.
¡Siglo XVIII, siglo de luz y libertad!
¡Eso es lo que busco! ¡Voy contigo!

LEANDRO, ENRIQUE
¡Es lo que buscamos
y por eso estamos aquí!

Escena 8

ENRIQUE
(Indicando un coche que está al fondo 
y desde el que le hacen una señal)
¡Mirad, señor! 
Al igual que los griegos afirmaban 
que Venus surgía del mar en una concha,
aquella dama de allí, desde su carroza,
nos hace señas.

LEANDRO
¡Sí, Enrique, es ella!
¡El velo blanco es la señal convenida!

(Ayuda a Leonor a salir del la carroza,
Enrique hace lo mismo con Pernille) 

Cuando un corazón está enamorado,
son las propias manos
las que reciben lo mejor
de la ofrenda de felicidad.
Al banquete de bodas 
no invitamos ni a amigos,
ni a parientes próximos,
pues el amor de una joven mujer
sólo necesita a su enamorado.

PERNILLE
(abrazada por Enrique)
¡Eh, eh, eh
mi caballero!
Si me deseas
y quieres que te corresponda,
te ruego que mientras me acompañas,
guardes las distancias.
¡Será lo mejor!

LEANDRO, ENRIQUE
¡Alégrate, querida!
¡Es la hora del placer!

ARV
(a parte)
Si esto es así, 
no me importaría ser un caballo, ¡hop, hop!

LEONOR
¡Monsieur! ¡Señor, mío!
Mi honor y, ¡ay!,
un profundo pudor,
propio de las virtudes
que ennoblecen mi sexo,
me prohíben terminantemente
expresaros en este momento
todos los sentimientos
que vuestra cortesía 
hace nacer en mí.

LEANDRO
No digas más "mi señor"
ni "virtud", ni "honor",
háblame de "¡tú!"
Así, al eliminar añejos formulismos,
arderá más viva la llama
y los obstáculos caerán
en un instante.
Serás libre por la magia 
de esa pequeña palabra.
Háblame de "tú", de "tú"

LEONOR
Sí, lo voy a intentar.
¡Tú! ¡Tú!

LEANDRO
¡No vaciles!

LEONOR
¡Tú! ¡Tú!

PERNILLE
(intentando desasirse de Enrique)
¡Vas rasgar mi abrigo en dos!

LEANDRO
¡Oh, dulce!
¡Dímelo!

LEONOR
¡Tú!

LEONOR, LEANDRO
¡Ahora sólo somos uno!
¡La llama ya está iluminada!
¡Con este "tú"
me doy a ti/te das a mí!
¡Ahora la llama quema
y la vergüenza cede!
En este "tú"...
¡En este momento!

LEANDRO
¿Tiemblas?

LEONOR
¡No! ¡No!
Quiero beber
la luz
que emana
de tus ojos.

LEANDRO
(La besa)
No, yo quiero beber
el cáliz de tus labios,
este "tú" que centellea como el rocío
y marca el momento 
de mi felicidad.

LEONOR
¡Sí, tómalos!

LEANDRO
¡Tú! ¡Tú!

LEONOR, LEANDRO
¡Tú! ¡Tú!

(Se besan y abrazan) 

¡Tú! ¡Tú!
¡Ahora la llama quema
y la vergüenza cede!
¡En este "tú",
me doy a ti/te das a mí!
¡Ahora la llama quema
y la vergüenza cede!
¡Desde este momento
mi vida ya no será la misma!

PERNILLE
¡Dios mío,
se están besando!

ENRIQUE
¡Eh, señor!
No es momento de arrullarse.
Alguien merodea
en la puerta del señor Jerónimo.

LEANDRO
¡Vámonos!

LEONOR, PERNILLE, 
LEANDRO, ENRIQUE
¡Vamos! ¡Vamos!

(Leonor y Leandro entran en el teatro) 

PERNILLE
(a Enrique)
¡Tan solo una palabra caballero!
¡Rápido, ven aquí!
Supongo que entiendes,
lo que te he dicho:
nada de impudicias.
Debes de mostrar
cortésmente,
tus sentimientos hacia mí.
Sí, conozco bien tu reputación,
monseñor Ebeltoft,
y sé que has prometido tu corazón
mas de sesenta veces.
¿Me has comprendido bien?
Y aunque ellas coqueteen contigo,
tú bailarás sólo conmigo.
¡Tra, tra, la! ¡Tra, la, la! ¡Tra, la, la!...
¡Y ahora ven y escucha!
Tenemos un pacto:
entrelacemos nuestras manos y,
como dos ligeras plumas
bajo el esplendor del cielo nocturno,
comencemos a llevar el paso 
al compás de nuestros pies.

PERNILLE, ENRIQUE
(a Arv)
¡Disfruta de tu guardia!

(Entran en el teatro) 

Escena 9

JERÓNIMO
(desde el interior)
¡Abre!... ¡Abre!...

ARV
¡No, alto! ¡Ninguna persona puede salir!

JERÓNIMO
¡Soy yo! ¡Asno estúpido!

ARV
¿Quién es un asno estúpido?

JERÓNIMO
Jerónimo.
¿Acaso no puedo salir de mi propia casa?

(Arv abre la puerta) 

¡La jaula está vacía y los pájaros han volado!

ARV
¿El loro?

JERÓNIMO
¿Es que no puedes ser más estúpido?
¡Especie de bruto!
¿Dónde están Enrique y Leandro?

ARV
¡En la cama!
En todo caso, ellos no han salido por aquí.

JERÓNIMO
¡Idiota! ¡Imbécil!

ARV
¿Han bajado
por la ventana lateral?

JERÓNIMO
¡No! ¡Ven conmigo!

ARV
Maestro, ¿no iréis a entrar allí,
a ese antro de perdición?

JERÓNIMO
¡Ven conmigo, ven conmigo!
¡Voy a hacerles picadillo!

Escena 10

PORTERO DEL TEATRO
(en la entrada del teatro)
¡Señor, debéis llevar una máscara!

JERÓNIMO
¡Señor!
¡Ya soy muy viejo para esas locuras!

PORTERO
Aquí no puede entrar nadie sin máscara.

(Le señala un vendedor de máscaras) 

Podéis procuraros una allí.

JERÓNIMO
¡Muy bien, muy bien!
Si debemos jugar al juego, lo haremos.
Jerónimo dará la talla
y no se echará atrás por una tontería.
Si creéis que cerrándome las puertas no entraré,
os equivocáis.

(a Arv) 

¡Ven conmigo!

ARV
¡Habrá problemas! ¡Seguro que habrá problemas!

VENDEDOR DE DISFRACES
¡Aquí están las máscaras para disfrazaros!
Di... di... divertidos dis... disfraces,
mari... mari... marionetas y gno... gno... gnomos,
colombinas y arlequines,
po... po... po... polichinelas 
y pantalones a cientos
¡Importados de fuera:
franceses, españoles, ro... romanos,
completamente pintorescos,
ridículamente grotescos!

JERÓNIMO
¡No me aburras con tu charlatanería!

VENDEDOR DE DISFRACES
¡También las tengo tristes y desgraciadas!
Ha... ha... hay máscaras griegas:
Di... Dido y Eneas,
Ba... Ba... Baco y Cupido
y un Pastor Fido... flamante.

JERÓNIMO
Como si me vistes de hombre lobo o vampiro...
¡Lo único que quiero es agarrar a esos dos!

ARV
¡Habrá problemas!

JERÓNIMO
¡Cállate y sígueme!

(Mientras Jerónimo y Arv están comprando sus 
disfraces, Magdalena, enmascarada, sale de 
puntillas de la casa y se dirige hacia el teatro) 

Escena 11

MAGDALENA
La puerta aún está abierta,
la muchedumbre,
gritona y alegre,
ya ha entrado.
¡Chiss!... ¡Chiss!...
De puntillas he salido de mi habitación
para que mi marido no se dé cuenta.
¡Ah, qué bellos centellean
los velos de mi vestido
sobre mi capa de noche!
¡Chiss, chiss!... ¡Chiss, chiss!...

LEONARDO
(Entrando enmascarado, a Magdalena)
¡Chiss, chiss!... 
¡Chiss, chiss!...
Pequeña paloma, ¿sales esta noche?
¿Vienes sola y no tienes miedo?
¿Y si fuéramos juntos?
¡Qué bello espectáculo!
Escucha el sonido decidido de nuestros pasos
sobre los adoquines.
¡Chiss, chiss!... ¡Chiss!...
¡Dulce, dulce,
querida pequeña!
¡No puedes salir sola!

MAGDALENA, LEONARDO
¡Chiss, chiss!...
¡Chiss, chiss!...

Escena 12

(Entran en el teatro. A continuación llegan 
Arv, vestido de Cupido, y Jerónimo, vestido 
de Baco) 

JERÓNIMO
¡Mira! ¡Estoy realmente irreconocible!

ARV
¡Horror!... ¡Habrá problemas!...

JERÓNIMO
Con sus propias armas
acabaré con todos los problemas
que enturbian la paz ciudadana
de gritos y clamores.
¡Pareces un asno
que me mirara incrédulamente
con la boca abierta 
y ojos estúpidos!
¡No me mires más!
¡Estoy realmente irreconocible!

ARV
¡Habrá problemas!

JERÓNIMO
Verán que los viejos héroes daneses 
aún no han desaparecido.
Como Sansón, 
conjuraré la fuerza de mi cinto.
¡Iré a sus cubiles,
haré caer sus pilares
y luego todo se hundirá!
¡Buscarán a tientas en la noche,
su espinazo se partirá con mis golpes,
les fundiré el tuétano
y les trituraré los sesos!
¿Habrá alguien que ose medirse
a los antiguos héroes daneses?

ARV
(a parte)
Es exactamente lo que gritó la vieja vaca
la última vez que parió.

JERÓNIMO
¡Romperé,
rasgaré,
se defenderán
pero se colapsarán,
les haré papilla
como la última vez!
¡Verán que los viejos héroes daneses 
aún no han desaparecido!

ARV
(a parte)
Eso es exactamente igual
que lo que nuestra vaca mugía.

JERÓNIMO
Y ahora ¡vamos!... ¡Vamos, vamos!

(entra en el teatro) 

ARV
¡Maestro! ¡Maestro!... ¡Espéreme!

(le sigue al teatro) 

Escena 13

VENDEDOR DE DISFRACES
¡Colombinas y arlequines,
genialmente grotescos!...
¡Máscaras griegas!...
Por hoy, ya basta de charla...
Me vestiré de Dido
y entraré al baile.
Que Eneas y su Pastor Fido,
guarden la mercancía.

(suenan las nueve) 

SERENO
¡Hooo, heeee! ¡Hooo, heee! ¡Son las nueve!
¡Debéis saber la hora que es,
padres, madres, niñas y niños!

(se oye una vaga música de baile que 
proviene del teatro) 

¡Es el momento
de ir a dormir!
¡Que Dios os proteja!
¡Sed hábiles y prudentes con 
el fuego de las chimeneas y las velas!
¡Son las nueve!

Acto III