DĚJSTVÍ DRUHÉ

 

Výstup 1

(Uvnitř venkovské hospody. Jeník a chasa

za stoly při džbánech, v pozadí sedí Kecal)

SBOR
To pivečko to věru je nebeský dar,
vše psoty a trampoty vede nazmar
a sílí a dává kuráže,
ejchuchu!
Bez pivečka by člověk smutný byl zde host;
jet starostí na světě beztoho dost -
a blázen, kdo na ně se váže,
ejchuchu!

JENÍK
Aj, hoši mně věřte,
pravím na svou čest,
že láska nad víno i nad pivo jest,
a jediná na světě radost,
jež blahem naplňuje mladost.

SBOR
Ty's Jeníku,
po uši zamilován.
Jen at' ti to nezkazí
tamhleten pán.

KECAL
No, a stane-li se tak,
nebude mít z toho škody.
Dobrá rada a peníze
jsou dvě páky života,
kdo jich rozumně užívá,
ten se světem nemotá.

SBOR
To pivečko to věru
je nebeský dar, atd.

JENÍK
A láska jediná radost!

KECAL
A peníze! A peníze!

(Všichni se rozejdou po tanci. "Furiant")

Furiant

Výstup 2

VAŠEK

(přiloudá se)
Ma... ma... ma... matička
po... po... povídala,
že... že by rá... ráda
u... u... uhlídala,
kdybych se o... o... ženil,
svat... svat... svatbu vy... vystrojil;
jest... jest... li k tomu
ne... ne... nedospěje,
celá ve... ve... ves se mi
vy... vy... vysměje.

Výstup 3

MAŘENKA
Vy jste zajisté ženich Krušinovy Mařenky?

VAŠEK
A... ano, ja... jak to... to víte?

MAŘENKA
Což to není na vás vidět?
Jste tak vystrojen!
Celá ves o vás mluví a lituje vás.

VAŠEK
Li... lituje? A proč?

MAŘENKA
Proto, že Mařenka vás bude šidit,
nebot’ má jiného.

VAŠEK
Ja... jakpak může mít jiného, když ma... á mne?

MAŘENKA
Vás? Copak vás zná a vy ji?

VAŠEK
Ne... ne... ne... nezná, ale v!, že já jsem
je... je... její ženich.

MAŘENKA
Ovšem že ví, a proto se těší na to,
jak vás bude šidit
a vás soužit, abyste brzo umřel.

VAŠEK
To... to... to je hrůza! A... a... a... aie
ma... ma... maminka mi řekla, že se mu...
mu... mu... musím oženit!

MAŘENKA
Ovšem, proč by ne?
Tak švarný hoch!
Tady je nevěst,
až nazbyt, jen kdybyste chtěl.

VAŠEK
Já chci!

MAŘENKA
Známt' já jednu dívčinu,
ta po vás jen hoří;
dlouho, dlouho se pro vás
srdce její moří.

VAŠEK
O... o... och, och božíčku!
Jaké štěstí,
když... když dívčina po mně třeští!
Ó, jaké štěstí!
A ale Mařenka, co by řekla.

MAŘENKA
Nic, vždy by vám beztoho
po svatbě utekla.

VAŠEK
A má maminka, ta by křičela!

MAŘENKA
Přestala by,
nevěstu jak by uviděla.

VAŠEK
Je... je-li hezounká?

MAŘENKA
Zrovna jak Mařenka.

VAŠEK
Je... je-li mlad'ounká?

MAŘENKA
Zrovna jak Mařenka.
Známt’ já jednu dívčinu,
ta pro vás jen hoří;
dlouho, dlouho se pro vás
srdce její moří.

VAŠEK
O, božíčku, jaké štěstí!
A...a ta že by mne
vskutku chtěla?

MAŘENKA
Oh, kdybyste vy nechtěl,
žalem by umřela,
do vody by skočila,
uhlím by se zdusila,
dnem nocí by plakala,
že vás nedostala.

VAŠEK
Pro... proč plá... pláčete?

MAŘENKA
Protože ji nechcete.

VAŠEK
Já... já bych ji chtěl, jen... jen kdybych směl.

MAŘENKA
Vy se jen vymlouváte
a tu, jež vás miluje,
láskou umřít necháte.

VAŠEK
Ne... ne... ne... ne... ne... nechám,
je... je-li ja... jako vy,
už... už rád ji mám.

MAŘENKA
Já bych se vám líbila?

VAŠEK
Li... li... líbila!

MAŘENKA
Mne byste si vskutku vzal?

VAŠEK
Vza... vza... vza... vza... vzal!

MAŘENKA
Já bych vás milovala,
jako v plénkách chovala.
Tedy ruku na to dejte,
přísahejte, přísahejte,
že Mařenku nechcete,
že se jí na věky věkův
od dneška odřeknete.
Přísahejte!

VAŠEK

(rozpačitě)
Přísahati mám? To... to neudělám.

MAŘENKA
Mařenku kdo bude chtít,
zle se mu zde bude dít,
pomsta ho tu nemine!
Rychle se rozhodněte,
přísahu hned vyřkněte!

VAŠEK

(plačtivě)
Pří... pří... přísahám!

MAŘENKA
Mařenky se odř
íkám!

VAŠEK
O... o... odříkám!

MAŘENKA
Nechci ji ni viděti!

VAŠEK
Ni viděti!

MAŘENKA
Nechci o ní slyšeti!

VAŠEK
Ni slyšeti!

MAŘENKA
Znám já jednu dívčinu, atd.

VAŠEK
Oh, božíčku!
Jaké štěstí!

Výstup 4

KECAL
Jak pravím, hezká je, hodná,
bohatá a jmenuje se Běla.

JENÍK
Inu, ale kdož ví, bude-li mne chtít?

KECAL
To je má starost! Jen řekni,
že se Mařenky odříkáš.

JENÍK
Ne, to nejde!
Srdce by mi přitom puklo!

KECAL
Blázni byli, kordy měli!
Hlavní věc jsou teď peníze.

JENÍK
No a ta, co mi dohazujete,
ta má peníze?

KECAL
Ovšem!
Nuže, milý chasníku,
dopřej pak slovíčku.

JENÍK
Raději bych poseděl
tam při svém pivíčku.

KECAL
Znáš-li pak mne osobně?

JENÍK
Nemám čest, panáčku, ne,
a vy též neznáte mne?

KECAL
Slyšel sem, že's hodný hoch,
chasník pracovitý,
ale v lásce, v lásce prý's
chlapík šlakovitý.
Máš-li pak též peníze?

JENÍK
Vždyt se mnohý ožení
bez krejcaru v kapse.
Švarné dívky hledí spíš
na švarné zas chlapce.

KECAL
Mně věř, já jsem rozumný
a mám zkušenosti,
bez peněz je ženidlo
jenom hnízdo zlosti.
Odkud jsi, pověz mi,
dám ti dobré rady,
znám se ve všem všady.

JENÍK
Z daleka, pane, jsem, z daleka,
až z moravských hranic.

KECAL
Tam se ožeň! Zdejší panny
nestojí už za nic.

JENÍK
Možná, že ty ostatní,
ale má Mařenka
ta je pravý diamant,
nejkrasší krásenka.

KECAL
Každý jen tu svou
má za jedinou,
všecky krásy světa
v ní vidí,
až přijdou časy,
kdy ho ošidí.
Potom lituje,
když už pozdě je
bycha honiti.
Potom běduje.
když už se nedá
čeho měniti.
Rozumný však muž, povážlivý,
ještě před svatbou vystřízliví,
počítá, co mu to vynese,
a když nic-pak chytře vyhne se.

JENÍK
Co tím míníte říci?
Já vám nerozumím.

KECAL
Že o lepší nevěstě
pro tebe, hochu, vím.-
Znám jednu dívku, ta má dukáty!

JENÍK
Zná jednu dívku, ta má dukáty!

KECAL
A chalupu dostane od táty!

JENÍK
A chalupu dostane od táty!

KECAL
Dvě krávy má a hezké telátko,
hus, kachen dost a ňáké selátko,
kus pole má a novou almaru,
no, to by bylo něco ku zdaru!

JENÍK
Dvě krávy má a hezké telátko, atd.

KECAL
No, to by bylo něco ku zdaru!

OBA
Znám jednu dívku, ta má dukáty!
A chalupu dostane od táty!
To by bylo něco ku zdaru!

KECAL
Odřekneš-li se Mařenky,
vyplatím ti také něco.
Ano, tu má ruka na to,
sto zlatých ti dám za odstoupení.

JENÍK
Jenom sto zlatých?
To je málo peněz za tak mnoho lásky.
Tak lacino ji neprodám.

KECAL
Nuže, tedy dvě stě dám!

JENÍK
To je všecko málo.

KECAL
Tedy tři sta! Činím to jen proto,
aby bylo bez dlouhých procesů.
Nepoddáš-li se nyní, tedy nasadíme všecky
páky a vytáhneme té konečně přec odtud.
Nebudeš pak míti nevěsty, ani tří set zlatých.

JENÍK
Tak, tak, ale kdopak ty tři sta mi vyplatí?

KECAL
Já sám!

JENÍK
Vy? Snad ne za sebe?
Vám svou Mařenku neprodám ani za milión.

KECAL
Nebuď hloupý! Pro sebe ji nechci!
Mám jedné ženy už až po krk!
Což nevíš, že vyjednávám za syna
souseda Tobiáše Míchy?
Jak bude věc potvrzena,
dostaneš tři sta,
ale pak hned hajdy odtud!

JENÍK
Nuže, staniž se! Tři sta jsou tři sta!
Peníze na dřevo a bude konec!
Ale to vám pravím, že Mařenku
nikdo jiný
dostati nesmí, nežli syn Tobiáše Míchy!
Sice z naší smlouvy nebude pranic.

KECAL
I, zlatoušku, tot' se rozumí,
že ji jiný nedostane nežli
Míchův syn.

JENÍK
A já ji jinému nikomu nepřenechávám
nežli Míchovu synovi,
vyhradím si to ve smlouvě
.

KECAL
Učiníme smlouvu hnedky
a přivoláme si svědky.

JENÍK
Ještě slovíčko!!

KECAL
Mluv!

JENÍK
Dále tam vpíšete, že jakmile
Mařenka a Míchův syn si
ruce podají a v sňatek svolí,
ustane otec Mícha od naléhání
na Mařenčina otce stran dluhu.
Jsou doč
ista vyrovnáni.

KECAL
Ano, do smlouvy všecko dám!

(Odejde)

Výstup 5

JENÍK

(sám)
Až uzříš, komus
koupil nevěstu,
smutně nastoupíš
zpáteční cestu.-
Jak možná věřit,
že bych já prodal
svoji Mařenku,
drahou Mařenku,
andílka svého,
pro nějž mi není
nic obtížného!
Ni za tisíce bych neodstoupil,
na celém světě
rovné ji není,
vždyt' jenom láska
lásku ocení.

Výstup 6

KECAL
Pojd'te, lidičky,
pozor dejte,
naší smlouvě
svědectví dejte.

SBOR
Pozor dáme,
svědectví dáme.

KECAL
Tu na papíru
zaznamená se,
co vykoná se.

SBOR
Zaznamená se,
co vykoná se!

KEKAL

(sedne ke stolu a píše):
Tímto já se zavazuji,
že svou milou odstupuji.

SBOR
Tímto se on zavazuje,
že svou milou odstupuje.

JENÍK
Nikomu však jinému,
nežli velectěnému
synu Tobiáše Míchy.

KECAL
Synu Tobiáše Míchy.

JENÍK
Jestliže ji miluje,
srdce své jí věnuje,
a před svědky bez nucení
vyřkne, že se s ní ožení.

KECAL
Vše zapsáno, jak žádáno.

SBOR
Jak jen možná,
že odstoupil
milenku?

KRUŠINA

(k Jeníkovi)
Nikdy bych byl neuvěřil,
že tak dobré srdce máš,
že, bys z nesnází nás vytrh',
dobrovolně se poddáš.

KECAL
Ještě nejsme u konce.
Sluší doložiti,
že jsme se zavázali
Jeníkovì tři sta zlatých vyplatiti;
za tři sta on se nám poddal
a svou Mařenku prodal.

SBOR
Aj, toť hanba, věru hanba
prodati milenku svou.

KRUŠINA

(k Jeníkovi)
Beru ted' svou chválu zpět,
takového hanebníka
jako tys, neviděl svět.

KECAL
Punctum-satis-písek na to,
podepište se,
nejprv ty, Jeníku,
potom svědkové!

JENÍK

(chladně se podepíše)
Zde můj podpis -Jeník Horák.

KRUŠINA

(podepíše se)
Věru, jsem ted tomu rád,
naučil jsem se tě znát!

SBOR

(v udivení)
Prodal svou milou
za tři sta:
nenít' věru drahá!
Hanba, hanba!

ACTO SEGUNDO

 

Escena 1

(En la posada, Jeník y unos jóvenes están
bebiendo cerveza. Kecal sentado aparte)

CORO
La cerveza, amigos míos, es un regalo del cielo.
Nos libera de las penas y del aburrimiento,
dándonos fuerza y coraje.
ˇOh! ˇLa, la!
Sin ella, nos sentiríamos tristes.
Hay en el mundo demasiadas preocupaciones
y loco está quien no piense esto.
ˇOh! ˇLa, la!

JENÍK
ˇMuchachos, os digo por mi honor
que el amor está por encima
del vino y de la cerveza!
Es la más bella alegría del mundo
que embellece nuestra juventud.

CORO
Jeník, viejo amigo,
seguramente estás enamorado.
ˇOjalá que este tipo
no nos lo eche todo a perder!

KECAL
Si eso sucediera,
no se perdería nada.
Un buen consejo y dinero
son los dos incentivos de la vida.
Quien los utiliza razonablemente
no pierde nunca el norte.

CORO
La cerveza, amigos míos,
es un verdadero regalo del cielo...

JENÍK
Y el amor nuestra única alegría.

KECAL
El dinero, el dinero.

(Todos bailan un "Furiant")

Furiant

Escena 2

VASEK

(Acercándose lentamente)
Mi ma... ma... mamá
me ha di... di... dicho
que a ella le gusta... gusta... gustaría
mu... mucho ver
que al fin me ca... caso,
que me arre... arre... arreglarían un
ma... ma... trimonio y que si
no se consi... consi... consiguiera
todo el pue... pueblo
se bur... burlaría de mí.

Escena 3

MARENKA
żEs usted el pretendiente de Marenka Krusinová?

VASEK
Sí, żCó... có... cómo lo sabe?

MARENKA
Es que es usted tan apuesto, que se adivina.
Todo el pueblo habla de ello
y todo el mundo se lamenta por usted.

VASEK
żPor qué se la... lamentan por mí?

MARENKA
Porque seguramente Mařenka le engańará...
Ella ama a otro.

VASEK
żCómo que a... ama a otro, si me ti... tiene a mí?

MARENKA
żSe conocen ustedes?

VASEK
Ella no me co... co... conoce,
pero sabe que soy su no... novio.

MARENKA
Sí, ella le conoce a usted
y se regocija con la idea
de engañarle y atormentarle hasta la muerte.

VASEK
ˇEso es ho... horrible,
pero mi ma... ma... mamá me ha dicho
que debo ca... ca... casarme!

MARENKA
żPor qué no?
ˇUn guapo muchacho como usted!
Hay tantas chicas aquí,
que no tiene más que quererlo.

VASEK
ˇYo quiero!

MARENKA
Conozco a una bella joven
que se muere de amor por usted.
Desde hace mucho tiempo
su pequeño corazón suspira por usted.

VASEK
ˇOh, Di... Dios mío!
ˇQué gran fe... fe... felicidad
que esa joven esté lo... loca por mí!
ˇOh, qué gran fe... fe... felicidad!
żPero, pero que di... dirá mi Ma... Ma...Marenka?

MARENKA
Nada, puesto que ella quiere huir
en cuanto acabe la boda.

VASEK
Mi ma...ma... madre grita...gritará

MARENKA
Se le pasará en cuanto vea
a la bonita novia.

VASEK
żEs bo... bo... bonita?

MARENKA
ˇTanto como Marenka!

VASEK
żEs jo...jo... joven?

MARENKA
ˇTanto como Marenka!
Conozco una joven
que se muere de amor por usted.
Desde hace mucho tiempo
su pequeño corazón suspira por usted.

VASEK
ˇOh, Di... Dios mío!
żSe que... que... querrá ca... casar
con... conmigo?

MARENKA
ˇAh, si usted no la quiere,
ella morirá de pena!
Al agua se arrojará,
con carbón se asfixiará...
ˇLlorará día y noche,
si usted no la quiere!

VASEK
żPor qué llo... llora?

MARENKA
Porque usted no la quiere.

VASEK
Yo la que... querría si pu... pu... pudiera.

MARENKA
ˇEso son pretextos!
żDejará morir de amor
a la mujer que lo ama?

VASEK
Yo no la de... dejo.
Si ella se le pa... pa... parece a us... usted,
ya la amo.

MARENKA
żYo le agrado?

VASEK
ˇUs... us... usted me a... agrada!

MARENKA
żQuerría casarse conmigo?

VASEK
ˇSí, me ca...ca... casaré con us... usted!

MARENKA
Yo le amaré tiernamente
y seré amable con usted.
Déme la mano, amigo mío,
júreme, júreme
que ya no quiere a Mařenka
y que desde ahora y para siempre,
usted renuncia a ella.
ˇJúremelo!

VASEK

(Rascándose la cabeza)
żEs pre... preciso ju... jurar? No me gus... gusta.

MARENKA
ˇQuien quiera a Marenka
será un desgraciado!
Se vengará de él.
ˇDecídase rápido
y haga el juramento!

VASEK

(Lloriqueando)
ˇYo, lo ju... juro!

MARENKA
ˇRenuncio a Marenka!

VASEK
ˇRe... renun... renuncio!

MARENKA
ˇNo quiero verla jamás!

VASEK
ˇNun... nunca ver... verla!

MARENKA
ˇNo oírla jamás!

VASEK
ˇNun... nunca oír...la!

MARENKA
Conozco a una joven...

VASEK
ˇOh, Di... Dios mío!
ˇQué gran fe... fe... felicidad!

Escena 4

KECAL
Como le digo, es bella, buena y rica
y tiene un bonito nombre: Bela.

JENÍK
Bien, pero żquién sabe si ella me querrá?

KECAL
Eso es cosa mía.
Declare tan sólo que renuncia a Marenka.

JENÍK
ˇNo, no puedo!
ˇEl corazón me estallaría!

KECAL
ˇEstos jóvenes están locos!
ˇLo importante es el dinero!

JENÍK
żY con la que queréis casarme
tiene, al menos, dinero?

KECAL
ˇPor supuesto!
żQué me dices, muchacho,
di algo, aceptas?

JENÍK
Yo prefiero estar sentado tranquilamente
delante de mi jarra de cerveza.

KECAL
żSabes quién soy realmente?

JENÍK
No tengo ese honor, señor,
pero usted tampoco me conoce.

KECAL
Me han dicho
que eres un chico trabajador,
pero que en las cosas del amor
eres realmente raro.
Al menos... żtendrás dinero?

JENÍK
Muchos hombres se casan
sin una moneda en el bolsillo.
Las jóvenes se fijan más bien
en la belleza de los muchachos.

KECAL
Poseo sabiduría y experiencia.
Sin dinero,
el matrimonio
es un nido de desgracia.
żDe dónde vienes, dime?
Te lo pregunto
porque debo saberlo todo.

JENÍK
De lejos, señor, vengo de lejos,
de la frontera morava.

KECAL
ˇCásate allí!
Las chicas de aquí no sirven para nada.

JENÍK
Quizás las otras,
pero mi Marenka es una perla,
un verdadero diamante,
la más bonita de todas.

KECAL
Todos creen
que aquélla a la que aman es única.
Toda la belleza del mundo ven en ella,
hasta el día fatal
en que ella les engaña.
Él se lamenta
cuando ya es demasiado tarde
para lamentarse de nada.
Se lamenta cuando ya
nada puede hacer cambiar la situación.
Sin embargo,
el que reflexiona y razona,
antes del matrimonio
debe escoger y calcular
cuánto le va a reportar eso
y si es nada, esquivarlo hábilmente.

JENÍK
żQué quiere decirme?
No le comprendo.

KECAL
Que conozco una novia
mejor para ti, muchacho.
Conozco a una bella joven, con ducados...

JENÍK
ˇConoce a una bella joven, con ducados!

KECAL
Y una casita su padre le dará...

JENÍK
ˇY una casita su padre le dará!

KECAL
Ella tendrá dos vacas y un lindo ternero,
gansos, patos y algunos cochinillos,
algunos muebles y un armario nuevo.
ˇSería para ti una ganga!

JENÍK
ˇElla tendrá dos vacas y un lindo ternero!...

KECAL
ˇSería para ti una ganga!

AMBOS
ˇConozco a una bella joven, con ducados!
ˇY una casita su padre le dará!
ˇSería una verdadera ganga!

KECAL
Si renuncias a Marenka,
recibirás cierta suma.
Dame la mano, amigo mío,
te pagaré cien gulden por la tristeza.

JENÍK
ˇSólo cien gulden!
ˇAh, es realmente demasiado poco
para un amor tan grande! Es muy barato.

KECAL
Digamos entonces, ˇdoscientos!

JENÍK
Sigue siendo poco.

KECAL
Pongamos entonces ˇtrescientos gulden!
para terminar el negocio sin largas discusiones.
Si no aceptas, emplearemos todos los medios
para echarte del país
y te quedarás sin Marenka y sin gulden.

JENÍK
Bien, żpero quién me pagará esos trescientos?

KECAL
ˇYo!

JENÍK
żUsted?... żDe su bolsillo?
A usted no la vendería ni por un millón.

KECAL
ˇNo seas tonto! ˇYo no la quiero!
ˇTengo bastante con mi propia mujer!
żNo sabes que negocio
para el hijo de mi vecino Mícha?
El trato está cerrado,
recibirás los trescientos,
pero partirás inmediatamente.

JENÍK
ˇEstá claro! ˇTrescientos, son trescientos!
ˇAhí, póngalos sobre la mesa!
ˇPero quede claro que ningún otro que no sea
el hijo de Tobías Mícha se casará con Marenka!
O todo el negocio se vendrá abajo.

KECAL
Mi querido amigo,
Marenka no pertenecerá a otro
que no sea el hijo de Mícha.

JENÍK
ˇNo la cederé a ningún otro en el mundo
más que al hijo de Mícha!
Lo pondré en el contrato.

KECAL
Redactémoslo enseguida...
Llamaré a los testigos.

JENÍK
ˇUna cosa más!

KECAL
żQué?

JENÍK
Añada además, que cuando
Marenka y el hijo de Mícha
se den la mano y consientan el matrimonio,
el viejo Mícha dejará de reclamar
al padre de Marenka su deuda.
Será absuelto de todo eso.

KECAL
ˇEntendido, estamos de acuerdo!

(Sale)

Escena 5

JENÍK

(Solo)
Cuando sepas a quién
le has comprado a Marenka,
tomarás avergonzado
el camino de vuelta.
żCómo puede creer
que podría vender
a mi querida novia?
ˇQuerida Marenka,
mi pequeño ángel,
para quien nada en el mundo
es demasiado difícil!
ˇNi por millones te cedería!
Ninguna te iguala
en el mundo entero,
puesto que sólo el amor
valora al amor.

Escena 6

KECAL
ˇVenid, buena gente!
ˇPrestad atención
a nuestro contrato!
ˇSed testigos!

CORO
ˇAsistiremos
y seremos testigos!

KECAL
Y en este papel
vamos a escribir
todo lo que se hará.

CORO
ˇVan a escribir
lo que se hará!

KECAL

(Se sienta y escribe)
Yo me comprometo, por la presente,
a ceder a mi bien amada...

CORO
Él se compromete, por la presente,
a ceder a su bien amada...

JENÍK
...ˇa ningún otro
que no sea el muy honorable hijo
del granjero Tobías Mícha!

KECAL
...hijo del granjero Tobías Mícha.

JENÍK
Así está bien.
Que lleno de amor le da su corazón
y delante de todos certifica
y declara que se casará con ella.

KECAL
Todo está escrito como lo he dicho.

CORO
żEs posible
que haya vendido
a su Marenka?

KRUSINA

(A Jeník)
Nunca hubiera podido creer
que tuvieras tan buen corazón
y que para evitarnos preocupaciones,
voluntariamente hayas cedido.

KECAL
Pero no hemos terminado.
Hay que añadir
que nos hemos comprometido con Jeník
a pagarle trescientos gulden,
puesto que ése ha sido el precio
por el que ha cedido a su amada.

CORO
ˇEs una vergüenza, una verdadera vergüenza,
vender a su amada!

KRUSINA

(A Jeník)
Retiro mis palabras.
ˇEn el mundo no hay un canalla
más grande que tú!

KECAL
ˇPunctum – satis!... ˇManos a la obra!
ˇFirmad todos!
ˇPrimero tú, Jeník,
después los testigos!

JENÍK

(Firma fríamente)
Aquí está mi firma... ˇNík Horák!

KRUSINA

(Firma también)
ˇRealmente estoy contento
de haber llegado a conocerte!

CORO

(Con extrañeza)
ˇHa vendido a su novia
por trescientos gulden!
No es caro...
ˇQué vergüenza! ˇQué vergüenza!

Acto III