DRUHE DEVJSTVI


Předehra 

(Hustý les. V pozadí príkrá stráń, na níz stojí vysoké 
kmeny. Vpravo více ku predu návrší porostlé mlázím, 
pod ním napred ve skále studánka: mesi návrsím a 
zadní strání uzlabina. Vlevo jednotlivá pomsená 
skaliska a kroviny) 

1. výstup 

(Je noc, Matous s bambitkou v ruce a s balíkem
pod pazí vystoupí) 

MATOUS, SBOR
Jen dál!
V tichu hlubokém,
krocej za krakem,
pozor největsí,
jsme-le v bezpecí!
Jen dál!
Nikde záhuby!
Nyní pod duby,
výmol vede vás,
vpravo zeje sráz!
Jen dál!
Zvolna níz a níz,
zde jsme cesty blíz,
jemně po mechu!
Zticha, bez dechu!
Jen dál!
Zticha, bez dechu!

MATOUS
(zastaví)
Stuj!

(Matous zapíská na p´stalku napodobující ptací hlas a 
zmizí; v témze okamziku náhle zmizí pasiri) 

2. výstup  

LUKAŠ
(vystoupí, rozervané)
Já něstastník!
Tot Vendulce,
tot za věrnost muj dík!?
A proc?
Ze prála mrtvé v hrobě klid!
Vzdyt byl to zbozný, dobrý, svatý cit,
a zpurnost moje zpozdilá
to zlaté srdce ranila!
Kdybyck věděl, jak svou vinu smýt,
zhavým ohněm chtl bych za to jít;
hory obměkcil bych slzemi,
Kdyby o mém zalu zvěděla,
zal snad usmiri hněv anděla!
A má duse z ráje vyhnaná
pozná snad, ze prec mě ráda má!
Ne! tak jsem ji potupil,
hanby na ni nakupil,
odpustení mozno není!
marne horuji a lkám,
navzdy zavrzen a sám!

3. výstup 

TOMEŠ
(vystoupi mezi skalisky)
Ten me prohnal!
Zmizel jako duch,
marne napínám i zrak i sluch!
Já mu jestěe vádou pritízil,
jestli si ted něejak ublízil?
Hu! Me mrazí, jako v rubási.
Hochu! Hochu! Jsi tu, Lukási?

LUKAŠ
Kdo zde? Tomsi, kdes ty se tu vzal?

TOMEŠ
(s velkým ulehcením)
A! Duch kazdý Hospodina chval!
Ty´s mi běhy natáh´! 

LUKAŠ
Pročpak jsi mi v patách? 

TOMEŠ
Inu proto, milý brachu,
ze jsem o tebe byl v strachu.

LUKAŠ
Ach, Tomsi, kdyby spantý svět
pak Vendulce to nevycet,
já, já byck si hlavu srazil hned!

TOMEŠ
Snad bys mi něco nevyved?! 

LUKAŠ
Ach, Tomsi, ach, Tomsi,
jak jsem něstasten! 

TOMEŠ
Nu jestě není soudný den! 

LUKAŠ
Jsem z těch, co jsou jiz odzouzeni,
já nesmím dofat v odpustění. 

TOMEŠ
Jen odpros ji, ty bláhový,
vsak uvidís, jak odpoví,
že za tu bourku celickou
dá odpustky hned s hubickou.
Jen odpros ji, ty bláhový,
vsak uvidís, ja odpoví.

LUKAŠ
O, její potupená cest
si zádá neúprosný trest!
vzdyt pred lidmi to vse jsem natropil,
ví celá ves, jak jsem ji potupil.

TOMEŠ
Aj, celá ves?
Vuz tedy věz! 

(Matous vykukuje a poslouchá) 

Hnev zastravís,
vse napravís,
ty pozves dvě tri sousedky
a dva tri muze za svědky,
pozves za svědky. 

LUKAŠ
Hnev zastavím,
vse napravím,
já psvu deve tri soudedky,
a dva tri muze za svědky,
posvu za svědky.  

TOMEŠ
At se téz
dosví cela ves,
jak odprosís ji jestě dnes. 

LUKAŠ
At se téz
dozví celá ves,
jak odprosím ji jestě dnes. 

LUKAŠ, TOMEŠ
Hněv zasavís (zastavím),
vses napravís (napravím),
ty przves (ja pozvu) dveětri sousedky
a dva tri muze za svědky,
posves (pozvu) za svědky.
At se téz
dozví celá ves,
jak odprosís (odprosím) ji jestě dnes!
A Vendulka?

LUKAŠ
A Vendulka?

TOMEŠ
A Vendluka?
Vzdyt má te ráda,
ta opustí ti nejradej
a co tvé srdece z lásky zádá,
to z lásky dá, to z lásky dá!

LUKAŠ
Vzdyt má me ráda,
to odpustí mi nejradej
a co mé sredece z lásky zádá,
to z lásky dá, to z lásky dá.

TOMEŠ
Tu víru měj, tu víru měj
a co tvé srdece z lásky zádá,
to z lásky dá, tu víru měj! 

LUKAŠ
Nz díky měj,
a co mé sredce z lásky záda´,
to z lásky dá.
Nuz díky měj, nuz d´ky měj! 

LUKAŠ, TOMEŠ
Hněv zastavím,
vse napravím,hned záhy zrána tedy
si dojedem´ pro sousedy,
zdar doprovázej nás!

4. výstup 

MATOUS
(vystopui)
Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
más , Lukási, s tou l´slou kríz!
Chtěl bych to slyset,
jak ji odpropsís!
Uz vzdáleni jsou dosti,
a pak, ti mají vec jinou na strarosti.
Jen dal!

(pasiri vystoupí ze skrysí) 

Spěste posledení!
Jiz se rozdení!
Dále kasdý sám!
Stastnou cestu vám!
Jen dál! Jen dál!

(znovu vystoupí pasiri) 

MATOUS, SBOR
Jen dál!
Speste poledni!
Jez se rozední!
Dále kazdý sám!
Stastnou cestu vám!
Jan dál! Jen dál!

(vsichni odejdou krome Matouse) 

MATOUS
(sam)
Tma r´dme us,
ba úsvit nastásvá;
coz Martinka dnes oáli?
vzdyt přec tu bývá vcas!
Slys! Kroky!
Kdoz to as?

5. výstup 

MATOUS
Dve jsou to postavy!
toz pozor!

(Ukryje se Vendulka a Martinka vystoupi) 

VENDULKA
(zarazena)
Jak temné les!

MARTINKA
Má rozmilá,
tys malou rozkos zvolila,
ze´s ke mně z domu utekla. 

VENDULKA
(úzkostlive)
Ha, slyste!

MARTINKA
Jak´s me ulekla!
Co jest?

VENDULKA
Ó, jat to sumí,
jak to sténá,
jak pod hucicím morem!
To ve mně duse postěná
si zaplakala horem.
Ó, nejhruznějsí samotou
chci bloudit se svou tesknotou,
naz jeho láskyu zbavená
zít jeho blíz, já zrazená!

MARTINKA
Jiz utis se,
jsme na místě! 

(Martinka naslouchá, pak zahvísdá na pistalku 
podobně jako Matous, jehoz pístaka jí za chvili odpoví) 

Jiz ceká!

MATOUS
(bambitkou proti Vendulce)
Kdo to?

VENDULKA
(uleknuta odskocí)
Ach!

MARTINKA
(kávavě)
Bud zticha!

(zadrzí Matousovo ruku) 

Tot pomocnice má,
jest prvně v noci v lese,
a proto zděsená
se vsecka strachem trese.

MATOUS
(k Vendulce)
Az vicekrát to skusís,
pak uvyknouti musís,
svou ruku na to dám!

(udiveně podává jí ruku) 

Kdo jsi?
Aj! Já tě znám!
Tys´ Vendukla!
Jak k tomu pricházís?
že k pasírum svou tetu provázís?

VENDULKA
Chce dívku na pomoc,
toz jsem k ní prchla tuto noc,
neb, Lukás, věste, uz mě nemá rád
a na oci mu nechci vícekrát!
O, jak jsem mohla věrit bláhová,
ze on mě navzdy v srdci zachová!
A byt mě tupil, hněval nastokrát,
jen kdyby měl mě trosku prece rád!
Jak on I já chci lásky prosta být,
a poklidu své dusi vydobýt!

MARTINKA
O, jak se marně trápi, bláhová,
vím, ze ji ve svém srdci zachová
byt rozhněval se na ni nastokrát,
vsak stokrát více má ji zato rád,
byt lásky k menu chtela prosta být,
on dovede ji zase vydobýt!

MATOUS
Vzdyt já to jestě lépe vím!
Byt rozhněval se na ni nastokrát,
vsak stokrát více má ji zato rád,
byt lásky k němu chtěla prosta být,
on odvede, on dovede ji zase vidobýt,
vzdyt já to jestě lépe vím! 

(odevsdává Martince opatrne svuj blík) 

Jiz jest blízko do svítání,
budte s bohem!

MARTINKA
Na shledání!

MATOUS
(vesele pro sebe)
Nyní starý dobrák Luási
o Vendulce zprávu prinási!

(Martinka s Vendulkou sundává nusi) 

6. výstup 

MARTINKA
Vendulicko,
jakpak tedy,
líbi se ti za pasíri?
Je to asi naposledy,
ten más hněv se brso smírí! 

VENDULKA
Nikdy! Nikdy!
Na to jsem jiz odhodlána,
nechce se mi rzmarného pána!

MARTINKA
(odmítave)
O tom jestě promluvíme,
az jen zbozí ulozíme!
Velká sic nám cesta nezbyvá,
ale stráz tu zrána chodívá.

(Venduka sědsí) 

Coz uz na te strásník sahá,
v putec k vězení te vlece? 

VENDULKA
(s hruzou)
V poutech? K vězení?

MARTINKA
(vyndá z nuse kos s hruskami)
Má drahá, jen at cas nám neutece
marným nasím pvidáním.
Hled, jak jistotu si chráním:

(da balik do nuse) 

sbozí na dno nusky,
navrch samé hrusky.

(vpustí kos s hruskami do nuse) 

Nyní domu! 

(pomáhá Vendulce, která bere na sebe nusi) 

Měj se k tomu!
Ne tak zhruta prece!
Sehni trochu plece!

(Vendulka se prohne pod nusí) 

Nuska hrusek neco vází!
Tak, a neprozrad se strázi!

VENDULKA
(uleknuta)
Běda! Nedko jde! To stráz! 

MARTINKA
At se moudre zachovás!
Hlasně posdrav, koukni směle,
zchytra, zchytra zklames neprítele!

(stáník vystoupí) 

MARTINKA
(jde nu s Vendulkou vstríc)
Dobré jitro, pane!

STRÁSNÍK
(dívá se na polekanou Vendulko)
Tot sjste zenské rané!
Jak se děvce zimou trese!
Hrusky sbíraly jste v lese?

MARTINKA
Dal to pánbuh letos úrodu!
Hrusky rostou místo zaludu!

STRÁSNÍK
Prásilo se as, jak jste je trásla!
Jsou snad moucné?

MARTINKA
Jsou vám jako z másla!

STRÁSNÍK
Věru, ze uz na ne choutku mám!

MARTINKA
(k Vendulce)
Sehni pak se!

(k strásníkovi) 

Vyberte si sám!

STRÁSNÍK
(omakává hrusky)
Tvredé! Měkcí budou na dne! 

MARTINKA
Usypen tech vrchích snadně! 

(odvázse si zástěru a podá ji strázníkovi) 

Podrzte jen zástěru! 

(vezme s Vendulky nusi a tváríc se, jako by 
byla velmi teká, chce strázníkovi spat to zástery) 

STRÁSNÍK
(rozpacite, nevěda co se zástěru)
Vsak si z vrchích vyberu!

MARTINKA
(usype mu hrusek do zástěry, ze které se muy sypou 
na zem, stázník v nesnázích toci se mesi hruskami)
Kdyz ty měkcí zdola chcete! 

(hnevice) 

Takhle mi je rozslapete!

(sbirá) 

Proc ten těrtoch neprostrete? 

(stráznik chce prostrrít zásteru, pricemz vysype z 
ní vsecky hrusky) 

Ted mi sbírat pomuzete!

(sbírá)

STRÁSNÍK
(sbírá hrusky, které mu zase z rukou padají)
(vezme nekolik)
Zpropadene!
Ty jsou měkké dosti; 

(dá jí peníz) 

jsem vám dluzen,
mám jich do sytostí!

(rychle odejde) 

VENDULKA
(tresouc se, sbírá hrusky)
Strachem jestě zmírám,
sotva smysly sbírám!

MARTINKA
(káravě)
Není zle kdyz strázniík hloupý
jestě od nás hrusky koupí! 

VENDULKA
(s hruzou)
Jaké pomyslení:
prijít do vězení! 

MARTINKA
(rozhorlene)
Jinak u pasíru v lese,
jinak doma u milého;
proto pravím: usmirte se,
hubicka nic není zlého!

VENDULKA
(rozhorlene)
Ndky se taká vina neodpáse,
navzdy jsem zanevrela na Lukáse!

MARTINKA
(vycítavé)
Hubicka jest tak tězkou vinou? 

VENDULKA
(s lítostí a hnévem)
Hubicka, ba, kdyz líbal jínou!

MARTINKA
Dobře ti ukázal, co skryto v muzi,
vládnout chce zenou, jez srdce mu dá!

VENDULKA
Dobře mi ukázal, co skryto v muzi,
vládnout chce zenou, jez srdce mu dá!

MARTINKA
Spíse by nalezla bez trní ruzi,
bez pýchy muze vsak nevyhledá!
Dobře ti ukázal, co skryto v muzí;
vlánout chce zenou, jez srdce mu dá!

VENDULKA
Spíse by nalezla bez trní ruzi,
bez pýchy muze vsak nevyhledá!
Dobře mi ukázal, co skryto v muzi;
vládnout chce zenou, jez srdce mu dá.
Pokorně sklánět se nechci se ucit,
jak by muj král byl, mu povolna být;
chce-li mě pro pouhou huicku mucit,
tězko horko s ním bylo by zít! 

MARTINKA
Pokorne skánět se musís se ucit,
jak by tvuj král byl, mu povolba být,
ches-lí jej pro pouhou hubicku mucit,
tězko a horko by bylo s ním sít!
Dobře ti ukázal, co skryot v muzi:
vládnout chce zenou, jez srdce mu dá!

VENDULKA
Dobre mi ukázal, co skryto v muzi:
vládnout chce zenou, jez srdce mu dá!

MARTINKA
Dobre ti ukázal, co skryto v muzi:
vládnout chce zenou, jez srdece mu dá.
Bes neho v světe vsak neobstojís! 

VENDULKA
Nechci ho vidět, vse odbyto jiz! 

MARTINKA
Poddej se, vzdyt ho prec ráda más,
treba se k tomu nepriznás!
V nárucí jeho jis v duchu tě vidím! 

VENDULKA
Nidky! Ó, já ho nevádím!

7. výstup 

(Promena. Jitro. V pozadí hustý les. Vlevo porstlé
návrsí. Vpravo pod lesem Martincina chatrc, pri ní
zahrádka s plotem) 

BARCE
(priběhne)
O, nedýchám jak posíchám!

(busi na dvere a okno) 

Vendulko, Martinko,
slyste mě, kde jste?
Dobrou mán novinu,
honem ji vězte!
Matous mi pověděl -
dobrý ten Matousek,
odplat mu pánbuh sám,
ach, to je zlatousek!

(hledí pres plot) 

Vendulko, Martinko!
Doma jich není!
Sly asi do lesa,

(volá do lesa) 

Vendulko! -ani podháky!
Martinko! -ani památky!

(echo: Vendulko! Martinko!)

-Jdu jim vstríc!
Ne, mohla byck je minout;
chci zde odpocinout.

(sedne a as hned vyskocí) 

Ale jak se dockám?
Mou drahou Vendulku
Lukás mi odprosí;
jak se ty uprímné
oci jim zarosí!
Aj, kroky?
Ne, to vzletěl skrivánek
a zpívá, spívá,
az to v srdci hraje!
Hlásj, ptácku, hlásej,
dobý den, aj, dobrý den!
Z trávy kvítek raný vstal,
jitra zárí políben, aj, políben!
Jásej, zpívej, jásej, skrivánku,
posdrav ruze , pozdrav ruze cervánku,
jásej, zpívej, jásej zpívej!
Vstávej, vstávej, krásné slunecko, aj, slunécko!
Pánbuh brányu zotvíral
v nebes kraj a v srdécko, aj, v srdécko!
Jak by rádo vzlétlo hned,
jak by vzlétlo, zpívat, zárit v sirý svět,
zárit, zárit!
Hle Matous, Lukás a nás hospodár!

8. Výstup 

MATOUS
Zdet Martincino prístresí
a Vendukla s ní prebývá!

LUKAŠ
Ach, v horí zde se ukrývá.

TOMEŠ
Ó, vsak se s tebou potěsí! 

BARCE
Kéz prijde jen!
Jsou kdesi,
snad v noce zasly v lesy!

SBOR
Nu, vsak se dockáme,
vzdyt brze pzonáme,
kdyz kosou na kámen,
zdali se nezláme.

OTEC
Co tu vzdoru malichernýck,
co tusopru, hríchu cerných!
Z bízkosti své, Bohu vzdané,
vyhnal bich ty spurné děti,
kdybys nevelel, ó Pan,
provinilcum odpustěti!

LUKAŠ
(zkrousene k otci)
Dum vás jsem tak bídně zhanil,
otcovské vám srdece ranil,
mějte se nmmou slitování!

TOMEŠ
(chlácholive k otci)
Hledte, dal se na pokání!

OTEC
Ano, ano, odpustím ti, hochu,
abych měl uz klidu trochu!
Ó, co por ten hrísný svět
musím snáset tolik let,
kdyz se dcera zpzodilá
světskou láskou souzila,
dum mi nárkem bourila,
a to vscko pro Lukáse!
Co vsak ted se na mně páse!
Dusi svou mám nepokojit,
námluvy a svatbu strojit,
pod okny mám ráděcní,
brinkání a trancení,
a v tom Babylonu světském
v domě kolebku I s děckem,
kricelo to celou noc-
Boze, prispěj na pomoc!
Pak mám slézat hory,
abych rovnal spory,
odpust, Boze, pro hubicku!
Ano, ano, odpoustím ti hochu,
abych měl uz klidu torchu;
vzdyt zu snásím jako mucedník,
smir ji, smir ji, a já reknu:
Bohu dík!

SBOR
Nu, vsak se dockáme,
vzdyt brzy poznáme,
kdyz kosou na kámen,
zdali se nezláme!

TOMEŠ
(predstoupí k otci)
Co jsme umuvili jako muzi
ve ctí, srovnám,
strýcku milý, vám
I sobě ke ctí!
Sousedé a soudedky,
zvu vás tedy za svedky,
jak muj svakr Lukás napraví
ten svuy kousek svéhlavý.

LUKAŠ
Dosvedcte, jak zelím uprímne,
nebot ona neuverí mně! 

SBOR
Rádi uvidíme,
rádi, rádi dosvedcíme!

9. výstup 

(Vstoupí Vendulka za ní Martinka s nusí) 

VENDULKA
(zastaví se a vzkrikne radostne)
Tot on!

LUKAŠ
Tot ona!

VENDULKA
(v nejvestím dojetí)
Ach, on mne sleduje,

(radostne) 

on přec me miluje! 

LUKAŠ
(rozpacitě)
Má Vendulko!

VENDULKA
(rozběhne se k němu)
Muj nejdrazí, jsem tvá,
jiz navz tvá!

LUKAŠ
(odmítave a rozpacite)
Ach, nejsem hoden!

VENDULKA
(obejme jej)
Tobe jen chci zít,
a z lásky se ti vzdám!

(chce jej políbit) 

LUKAŠ
(vymkne se jí z nárucí)
Ne, nech mne být!

BARCE, MARTINKA, TOMEŠ
OTEC, MATOUS, SBOR
(ustrnutím)
Vzdyt chtela ti dát hubicku!

LUKAŠ
(premáhje se)
Já nechci!

OTEC
Ten má také hlavicku!

VENDULKA
(odvráté se placíc)
Já nestastná!

MARTINKA
Vsak, Lukasi, tys chel to políbení!

MATOUS
A tohle je mi krásné odprosení!

OTEC
(rozhorlene k Lukási)
Jak? Chces snad Vendulky se zbýt?

MARTINKA
Vsak, Lukasi, tys chlel to políbení!

TOMEŠ
Mám z tebe jeste hanbu mít?

OTEC
Jak, chces snad Vendulky se sbýt?

TOMEŠ
Co reknou rádní lidé o mne?

MARTINKA
Tys chtel to políbení!

OTEC
Coz nedockám se klidu v dome?

MATOUS
A tohle je mi krásné odprosení!

BARCE,, SBOR
Sousedy a sousedky
proto´s vyzval za svedky,
aby kazdý videl snad
tebe znova vzdorovat?

TOMEŠ
Mám z tebe jeste hanbu mít?

OTEC
Jak? Chces snad Vendulka se sbýt?

MATOUS
A tohle je mi krásne ódprosení!

SBOR; BARCE, MARTINKA
Sousedy a sousedky
proto´s vyzval za svedky,
aby kazdý viděl snad
tebe znova vzdorovat?

TOMEŠ
Co reknou rádní lidé o mně?

OTEC
Coz nedockám se klidu v domě? 

LUKAŠ
Má Vendulko, sle jsem te pohanil,
vsak hloub jesem vlastní srdce poranil;
ach, odpust jiz, já prisel, vez,
by viděla to celá ves,
jak odprpsím te za své provinění,
a prede vsemi za pravdu ti dám:
já v krivdě byl, kdyz jsem chtel políbení,
já uz ho nechsi, já us se vza´m!

VENDULKA
(zivé)
Ó, tys byl v právu!

LUKAŠ
(vroucne)
Tys jen pravdu měla! 

VENDULKA
(významne)
Já ustoupím!

LUKAŠ
Já ustoupín ti rád!

VENDULKA
(laskave)
Nic zlého nechtěl´s! 

LUKAŠ
Dobrou vec jsi chtěla! 

VENDULKA
(ohnive)
Ty jestě lepsí! 

LUKAŠ
(blazené)
Lepsí?

VENDULKA
(s láskou)
Nastokrát!

LUKAŠ
Ach!

(sekjaí se pohledem, dají si srdecnou hubicku) 

BARCE, MARTINKA, TOMEŠ 
OTEC, MATOUS, SBOR
Smíryle se vzdory,
zmeknou nase hory,
ona jej, on ji má rád,
dobře, dobře nastokrát!SEGUNDO ACTO 


Obertura 

(Un denso bosque. En el fondo, una colina 
empinada, encima ramaje alto. A la derecha, 
vegetación baja. Una vertiente en una roca. 
Una quebrada estrecha. A la izquierda rocas 
con musgo y arbustos) 

Escena 1

(Es de noche . Aparece Matous con una pistola 
en la mano y un paquete debajo del brazo)

MATOUS, CORO
ˇAdelante!
ˇEn el hondo silencio,
paso a paso,
cautelosamente,
hasta que estemos seguros!
ˇAdelante!
ˇNo hay peligro!
ˇLa quebrada os lleva
al abrigo de los robles,
hacia el fondo, a la derecha!
ˇAdelante!
ˇBajad lentamente,
ya llegamos al camino,
cuidado con el musgo!
ˇSilencio, ni siquiera respiréis!
ˇAdelante!
ˇSilencio, ni siquiera respiréis!

MATOUS
(Se detiene)
ˇAlto!

(Matous imita el canto de un pájaro y 
todos desaparecen)

Escena 2 

LUCAS
(Sale, acongojado)
ˇSoy un desgraciado!
żCómo es posible que me haya comportado
de esa manera con la fiel Vendulka?
żPor qué?
ˇElla tan solo quiso darle paz a la difunta!
Lo que ansiaba era justo y noble,
y mi tonta terquedad 
ofendió a ese dorado corazón.
Si supiera como pagar mi culpa,
caminaría atravesando el fuego;
mis lágrimas derretirían las piedras
ˇy mi oración haría bajar las estrellas!
ˇSi ella supiera de mi arrepentimiento,
de mi dolor, ese ángel se compadecería de mí!
Y mi alma, despojada del paraíso,
comprobará que, a pesar de todo, ella me ama.
ˇNo! La ofendí y la colmé de vergüenza.
ˇNunca podrá perdonarme!
ˇEs vano mi arrepentimiento, 
a la soledad estoy condenado!

Escena 3 

TOMÁS
(Sale de entre las rocas)
ˇEstoy sin aliento!
Desapareció, cual fantasma.
ˇMis ojos y oídos en vano lo buscan!
ˇHe sido demasiado severo con él!
żY si se suicida?
ˇOh, tengo escalofríos!
Jovencito, jovencito, Lucas, żdónde estás?

LUCAS
żQuién eres?... ˇTomás! żDe dónde sales?

TOMÁS
(con gran alivio)
ˇAh, a Dios le agradezco en el alma!
ˇMe has dejado sin aliento!

LUCAS
żPor qué me buscas?

TOMÁS
Pues porque sí, querido,
estaba preocupado por ti. 

LUCAS
ˇOh, Tomás! Si no fuera porque la gente
culparía a Vendulka,
ˇme arrancaría la cabeza ahora mismo!

TOMÁS
ˇNo serías capaz de hacer eso!

LUCAS
ˇOh Tomás, oh Tomás,
estoy tan desolado!

TOMÁS
ˇAún no está todo perdido!

LUCAS
Ella me aborrece,
no tengo posibilidad de perdón.

TOMÁS
Pídele disculpas, tonto jovencito,
y verás lo que te responde.
Verás como la tormenta ha pasado
y encima recibirás un beso.
Pídele disculpas, tonto jovencito,
y verás lo que te responde.

LUCAS
ˇSu honor está herido
y reclama un castigo severo!
Ante la gente la he ofendido,
todo el pueblo sabe lo que hecho.

TOMÁS
ˇHmmm!... żTodo el pueblo?
Escucha lo que te digo.

(Matous, oculto, escucha) 

Puedes calmar el enojo,
y solucionarlo todo,
si invitas a dos o tres vecinas
y a dos o tres vecinos 
para que atestigüen a tu favor.

LUCAS
Calmaré el enojo,
y solucionaré todo,
invitando a dos o tres vecinas
y a dos o tres vecinos 
para que atestigüen a mi favor.

TOMÁS
Así todos sabrán,
todos se enterarán
que hoy mismo le pedirás perdón.

LUCAS
Así todos sabrán
todos se enterarán
que hoy mismo le pediré perdón.

LUCAS, TOMÁS
Calmarás/calmaré el enojo,
y solucionarás/solucionaré todo,
invitando a dos o tres vecinas,
y a dos o tres vecinos 
para que atestigüen a tu/mi favor.
Y así,
ˇtodos sabrán
que le has/he pedido hoy perdón!
Pero ży Vendulka?

LUCAS
Pero ży Vendulka?

TOMÁS
żVendulka?
ˇElla te ama,
y gustosa te perdonará!
Lo que tu corazón por amor pide,
ˇpor amor ella te lo dará!

LUCAS
Ella me ama,
y gustosa me perdonará.
Lo que mi corazón por amor pide,
ˇpor amor ella me lo dará!

TOMÁS
Confía en mí, confía en mí,
lo que tu corazón por amor pide,
ˇpor amor ella te lo dará!

LUCAS 
Te lo agradezco,
lo que mi corazón por amor pide,
por amor ella me lo dará.
ˇTe lo agradezco!

LUCAS, TOMÁS
El enojo calmaré/calmarás
y todo solucionaré/solucionarás.
ˇMańana temprano invitaré/invitarás 
a los vecinos, y todo se solucionará! 

Escena 4

MATOUS
(saliendo)
ˇJa, ja, ja,!
Tú, Lucas, 
ˇcargas una cruz con tu amor!
ˇMe gustaría oír cómo le pides perdón!
Bueno, ya están lo suficientemente lejos,
nosotros tenemos otros problemas.
ˇAdelante!

(los contrabandistas salen del escondite) 

Los últimos, ˇdaros prisa!
ˇYa amanece!
ˇAhora cada uno por su cuenta!
ˇOs deseo un buen viaje!
ˇAdelante! ˇAdelante!

(nuevamente los contrabandistas se alejan) 

MATOUS, CORO
ˇAdelante!
Los últimos, ˇdaros prisa!
ˇYa amanece!
Ahora cada uno por su cuenta!
ˇOs deseo un buen viaje!
ˇAdelante! ˇAdelante!

(todos salen, menos Matous) 

MATOUS
(solo)
Se disipa la oscuridad
y amanece.
żDónde estará Martina?
Es siempre tan puntual...
żQué es eso?... ˇPasos!
żQuien será?

Escena 5

MATOUS
ˇVienen dos personas!
ˇCuidado!

(Se esconde. Salen Vendulka y Martina) 

VENDULKA
(temerosa)
ˇQué bosque tan oscuro!

MARTINA
Querida mía,
no ha sido buena elección
huir de tu casa y venir conmigo.

VENDULKA
(temerosa)
ˇOh, escucha!

MARTINA
ˇMe has asustado!
żQué pasa?

VENDULKA
ˇOh, el viento,
cómo gime!
Parece que estuviéramos bajo el mar.
Parece que llora de pena y dolor,
igual que mi alma abandonada.
ˇPrefiero vagar por un desierto
a permanecer traicionada
y no amada
a su lado!

MARTINA
Cálmate,
ˇya llegamos!

(Martina escucha y luego imita el canto de 
un pájaro, igual que hizo antes Matous) 

ˇNos espera!

MATOUS
(Apunta hacia Vendulka con su pistola)
żQuién es ésta?

VENDULKA
(retrocede asustada)
ˇOh!

MARTINA
(En tono de reproche)
ˇSilencio!

(le baja el brazo a Matous) 

Es mi ayudante.
Y ésta, es su primera noche en el bosque.
Por eso tiembla
de miedo.

MATOUS
(a Vendulka)
Con el tiempo 
te acostumbrarás,
ˇYa lo verás!

(le tiende la mano) 

żCómo te llamas?
ˇAh!... ˇPero si yo te conozco!
ˇEres Vendulka!
żCómo es que trabajas con tú tía,
de contrabandista?

VENDULKA
Ella necesitaba un ayudante
y por eso vine esta noche.
Además, debes saber que Lucas ya no me ama.
ˇNo quiero volver a verlo nunca más!
żCómo pude ser tan crédula y pensar que 
estaría en su corazón para siempre?
Puede ofenderme y herirme cien veces,
pero si por lo menos me amara un poco...
ˇQuiero liberarme de su amor
y darle paz a mi alma!

MARTINA
ˇOh, cómo sufre en vano la pobre!
Yo sé que él la lleva en su corazón,
y aunque se enoje cien veces con ella,
cien veces más la ama.
Aunque ella quiere liberarse de su amor,
ˇél sabrá reconquistarla!

MATOUS
ˇYo lo sé mejor que tú!
Y aunque se enoje cien veces con ella,
cien veces más la ama.
Aunque ella quiera liberarse de su amor,
ˇél reconquistarla sabrá!
ˇYo lo sé mejor que tú!

(con cautela le entrega un paquete) 

Ya está amaneciendo...
ˇId con Dios!

MARTINA
ˇHasta la vista!

MATOUS
(alegre, para sí)
ˇY ahora le llevaré al pícaro de Lucas
noticias de Vendulka!

(Martina le ayuda a Vendulka con el hatillo) 

Escena 6 

MARTINA
Pequeńa Vendulka,
żqué dices ahora,
żTe gusta estar con los contrabandistas?
ˇSeguro que será la ultima vez,
pronto os reconciliaréis!

VENDULKA
ˇNunca! ˇNunca!
ˇEstoy firmemente decidida,
no quiero a un hombre tan terco!

MARTINA
(evasivamente)
ˇPues, de eso hablaremos
después de guardar la mercadería!
El camino que nos queda no es largo,
pero un guardia anda deambulando por acá.

(Vendulka se asusta) 

żAcaso ya te ha detenido?
żEstás ya en la celda?

VENDULKA
(con temor)
żDetenida?... żUna celda?

MARTINA
(sacando una peras del hatillo)
Querida mía, no perdamos el tiempo,
con palabras vanas.
Observa como me aseguro:

(pone el paquete en el hatillo) 

abajo pongo la mercancía,
y encima las peras.

(pone las peras en la parte superior) 

ˇY ahora a casa!

(Le ayuda a Vendulka a colgarse el hatillo) 

ˇDebes darte prisa!
ˇAsí... muy bien!
ˇDebes agacharte un poco!

(Vendulka se agacha)

ˇUn canasto con peras es pesado!
ˇAsí, y no dejes que se note nada!

VENDULKA
(asustada)
ˇDios mío! ˇAlguien viene!... ˇEs el guardia!

MARTINA
ˇCompórtate con prudencia!
ˇSaluda cordialmente y míralo a la cara!
ˇCon un poco de astucia lo engańarás!

(aparece el guardia) 

MARTINA
(va hacia él con Vendulka)
ˇBuenos días, seńor guardia!

GUARDIA
(mira a la asustada Vendulka)
ˇTemprano andáis de camino!
ˇEsta muchacha está temblando de frío!
żHabéis cogido estas peras en el bosque?

MARTINA
ˇDios ha querido que haya una buena cosecha!
ˇEn lugar de robles, por aquí crecen perales!

GUARDIA
ˇDeben estar llenas de barro del suelo!
żSon arenosas?

MARTINA
ˇSon tiernas como manteca!

GUARDIA
ˇMe gustaría probarlas!

MARTINA
(dirigiéndose a Vendulka)
ˇAgáchate!

(al guardia) 

ˇCoge una!

GUARDIA
(toca las peras)
ˇDuras! ˇLas blandas deben estar abajo!

MARTINA
ˇLas volcaremos!

(se quita el delantal y se lo da al guardia) 

ˇSostén el delantal!

(toma el hatillo de Vendulka, hace como si fuera 
pesado e intenta volcar las peras en el delantal) 

GUARDIA
(incómodo, no sabe qué hacer con el delantal)
ˇElegiré una de arriba!

MARTINA
(Vuelca las peras en el delantal, algunas caen al 
suelo, el Guardia se encuentra en medio de ellas)
ˇSi quieres alguna de abajo!

(molesta) 

ˇLas estás pisando!

(las recoge) 

żPor qué no abres el delantal?

(El guardia intenta abrir el delantal y las peras 
caen al suelo)

ˇAyúdame a recogerlas!

(las recoge) 

GUARDIA
(recoge las peras y se le vuelven a caer)
(toma algunas de ellas)
ˇMaldición!
ˇÉstas están blandas!

(le da unas monedas) 

Te debo el resto...
ˇCon éstas ya es suficiente!

(se va rápidamente) 

VENDULKA
(temblando, junta las otras peras)
ˇCasi me muero de miedo!
ˇNo sabía qué hacer!

MARTINA
(en tono de reproche)
żY qué pasó?... ˇQue el tonto del guardia 
hasta nos pagó las peras!

VENDULKA
(con temor)
ˇSólo con pensar en que
podría encarcelarme!

MARTINA
(severa)
La vida de los contrabandistas 
no es la del hogar junto con el amado.
Por eso te repito: ˇhaced las paces,
un beso no tiene nada de malo!

VENDULKA
(decidida)
El error tan grave de Lucas no tiene perdón,
ˇno lo olvidaré nunca!

MARTINA
(en tono de reproche)
żAcaso un beso es un error tan grave?

VENDULKA
(con pesar y furia)
ˇSí lo es, si besa a otra!

MARTINA
Te ha mostrado lo que hay oculto en el hombre:
ˇdominar a la mujer que su corazón elige!

VENDULKA
Me ha mostrado lo que hay oculto en el hombre:
ˇdominar a la mujer que su corazón elige!

MARTINA
ˇAntes encontrarás una rosa sin espinas,
que un hombre sin arrogancia y orgullo!
Te ha mostrado lo que hay oculto en el hombre:
ˇdominar a la mujer que su corazón elige!

VENDULKA
ˇAntes encontré una rosa sin espinas,
que un hombre sin arrogancia y orgullo!
Me ha mostrado lo que hay oculto en el hombre:
ˇdominar a la mujer que su corazón elige!
ˇNo quiero aprender a ser sumisa y obediente, 
como si él fuera mi rey!
Si me hace sufrir por un simple beso,
ˇdura y amarga sería mi vida a su lado!

MARTINA
Debes aprender a ser sumisa y obediente,
cual si él fuera tu rey,
si no evitas su sufrimiento con un simple beso,
ˇdura y amarga sería tu vida a su lado!
Te ha mostrado lo que hay oculto en el hombre:
ˇdominar a la mujer que su corazón elige!

VENDULKA
Me ha mostrado lo que hay oculto en el hombre:
ˇdominar a la mujer que su corazón elige!

MARTINA
Te ha mostrado lo que hay oculto en el hombre:
ˇdominar a la mujer que su corazón elige!
ˇY sin él, no puedes vivir!

VENDULKA
ˇNo quiero verlo, todo se terminó!

MARTINA
Debes ceder, porque lo amas:
ˇa pesar de que no quieres reconocerlo!
ˇTe imagino ya en sus brazos!

VENDULKA
ˇNunca! ˇLo odio!

Escena 7

(Es temprano. Al fondo un espeso bosque. A la 
izquierda un terraplén con follaje. A la derecha 
la casita de Martina, con un jardín cercado) 

BARCE
(viene corriendo)
ˇOh, vengo corriendo, me falta el aire!

(golpea la puerta y la ventana) 

ˇVendulka, Martina!
żMe oís?... żDónde estáis?
ˇOs traigo una buena nueva!
ˇQueréis saber de qué se trata?
Matous, 
el buen hombre,
ese tesoro que Dios lo bendiga,
ˇme la ha contado!

(mira a través de la valla) 

ˇVendulka, Martina!
No están en la casa...
Deben de haber ido al bosque.

(llama hacia el bosque) 

ˇVendulka!... No se oye nada.
ˇMartina!... Nada se mueve.

(se oye el eco: ˇVendulka!... ˇMartina!...)

ˇIré a su encuentro!
Aunque mejor no, podríamos cruzarnos...
Descansaré un poco.

(enseguida se sobresalta) 

ˇPero no puedo esperar!
A mi querida Vendulka
Lucas le quiere pedir perdón.
ˇSerá emocionante!
ˇLos ojos se les llenarán de lágrimas!
ˇOh!... żOigo pasos?
No, es el vuelo de una golondrina,
que canta, canta,
ˇy hace vibrar el corazón!
ˇBuen día pajarito!
ˇCorre la voz, corre la voz por doquier!
ˇLas flores de la pradera se han despertado
al ser besadas por el nuevo sol!
ˇAlégrate y canta, 
alégrate golondrina, saluda a las rosas, 
saluda al amanecer!
ˇAlégrate y canta!
ˇLevántate, arriba hermoso sol!
ˇDios ha abierto 
el portón del cielo y del corazón!
ˇEnseguida la tierra resplandecerá y todo cantará!
ˇSí, todo resplandecerá!
ˇPor allí llegan Matous, Lucas y todos los demás!

Escena 8

MATOUS
ˇMirad, ésta es la casa de Martina
ˇY Vendulka vive con ella!

LUCAS
ˇOh, se ha refugiado aquí con su pena!

TOMÁS
ˇTú la consolarás pronto!

BARCE
ˇNo las veo!
Estarán en alguna parte...
ˇTal vez pasaron la noche en el bosque!

CORO
Habrá que esperar,
para ver
como terminará la cosa
entre esos dos tercos.

EL PADRE
ˇCuánta tonta mediocridad,
disputas y pecados!
ˇLes darías unas cachetadas 
a estos nińos tercos,
si no fuera porque el Seńor dispuso 
que se perdonara a los pecadores!

LUCAS
(con pesar, al padre)
He ofendido su casa
y herido vuestro corazón de padre,
ˇtened compasión con este pobre!

TOMÁS
(calmando al padre)
Ya lo ves... ˇEstá arrepentido!

EL PADRE
Sí, si, te perdono joven,
ˇpara tener finalmente paz!
Pensar todo lo que tuve 
que soportar durante tantos ańos
en los cuales, mi hija,
vagaba por la casa 
con sus penas de amores...
ˇY todo a causa de Lucas!
ˇY ahora pasa esto!
Mi alma nunca encontrará sosiego.
Debo preparar un casamiento
y debajo de mi ventana 
hay barullo, baile y griterío,
ˇesto es una Torre de Babel!
Hasta hay un nińo que llora en la cuna
y grita durante toda la noche...
ˇDios mío, dame tu ayuda!
Estaría dispuesto a escalar montańas
para componer esta rińa.
ˇPor Dios!... ˇTodo por culpa de un beso!
Sí, sí, yo te perdono joven,
para tener finalmente paz,
pues sufro como un mártir.
Perdonaros uno al otro y podré decir:
ˇGracias Dios mío!

CORO
Habrá que esperar,
para ver
como terminará la cosa
entre esos dos tercos.

TOMÁS
(se acerca al padre)
Lo que antes acordamos entre caballeros,
ahora lo enderezaré yo, querido primo, 
ˇpor tu honor y por el mío!
ˇPrimos y primas!
A todos vosotros 
os ruego ser testigos,
de cómo mi cuńado Lucas, arrepentido, 
ˇarreglará las cosas!

LUCAS
ˇSeréis testigos, de mi arrepentimiento,
pues ella no querrá creerme!

CORO
ˇCon placer lo veremos!
ˇGustosos, gustosos seremos testigos!

Escena 9

(Sale Vendulka, la sigue Martina con el hatillo) 

VENDULKA
(se detiene y da un grito de alegría)
ˇEs él!

LUCAS
ˇEs ella!

VENDULKA
(muy emocionada)
ˇOh, él viene a por mí!

(contenta) 

ˇSí, me ama!

LUCAS
(tímidamente)
ˇVendulka mía!

VENDULKA
(corre hacia él)
ˇQuerido mío, soy tuya!
ˇPor siempre tuya!

LUCAS
(embarazado y tímido)
ˇNo soy digno de ti!

VENDULKA
(lo abraza)
ˇSólo para ti quiero vivir!
ˇPor amor me rindo!

(quiere besarlo) 

LUCAS
(se aparta de ella)
ˇNo, déjame!

BARCE, MARTINA, TOMÁS, 
EL PADRE, MATOUS, CORO
(asombrados)
ˇPero si te ofreció un beso!

LUCAS
(con esfuerzo)
ˇNo lo quiero!

EL PADRE
ˇQué cabeza tan dura!

VENDULKA
(se aparta llorando)
ˇQué desgraciada soy!

MARTINA
Pero Lucas, ˇtú querías el beso!

MATOUS
ˇQué manera de pedir disculpas!

EL PADRE
(indignado, a Lucas)
ˇCómo! żQuieres deshacerte de mi Vendulka?

MARTINA
Pero Lucas, ˇtú querías el beso!

TOMÁS
żMe quieres avergonzar?

EL PADRE
ˇCómo! żQuieres deshacerte de mi Vendulka?

TOMÁS
żQué dirá la gente de mí?

MARTINA
ˇTú querías el beso!

EL PADRE
żEs que nunca tendré paz en la casa?

MATOUS
ˇQué manera de pedir disculpas!

BARCE, CORO
ˇVecinos y vecinas!
żPara esto nos invitó a ser testigos?
żPara que todos veamos
nuevamente su terquedad?

TOMÁS
żMe quieres avergonzar?

EL PADRE
ˇCómo! żQuieres deshacerte de mi Vendulka?

MATOUS
ˇQué manera de disculparse!

CORO, BARCE, MARTINA
ˇVecinos y vecinas!
żPara esto nos invitó a ser testigos?
żPara que todos veamos
nuevamente su terquedad?

TOMÁS
żQué dirá la gente de mí?

EL PADRE
żEs que nunca tendré paz en la casa?

LUCAS
Vendulka mía, mucho te ofendí,
pero más aún ofendí a mi propio corazón.
ˇOh, perdóname! Debes saber que vine
para que sepa todo el pueblo 
que tenías razón:
ˇYo estaba equivocado al exigir el beso!
Por eso no lo quiero,
ˇRenuncio a él!

VENDULKA
(animada)
ˇOh, pero eras tú el que tenías razón!

LUCAS
(afectuosamente)
ˇSólo tú tenías razón!

VENDULKA
(firme)
ˇYo cederé!

LUCAS
ˇYo cederé gustoso!

VENDULKA
(carińosamente)
ˇNada malo deseabas!

LUCAS
ˇTú querías algo bueno!

VENDULKA
(apasionadamente)
ˇY tú algo mejor!

LUCAS
(feliz)
żMejor?

VENDULKA
(con afecto)
ˇCien veces!

LUCAS
ˇOh!

(sus miradas se encuentran y se besan) 

BARCE, MARTINA, TOMÁS
EL PADRE MATOUS, CORO
La disputa acabó.
Hasta las rocas se compadecieron.
Ella lo ama, él la ama,
ˇqué bien, qué bien!Escaneado traducido por:
Jacqueline Grekowski 2008